Spoznali kraj Žofie Bosniakovej a perlu Považia - hrad Strečno | Slovenská katolícka charita


Spoznali kraj Žofie Bosniakovej a perlu Považia – hrad Strečno

pridal: charita | dátum: 4. novembra 2016 | kategória: Aktuality

Vo štvrtok 20.10.2016 navštívili klientky a pracovníčky kancelárie projektu Rafael III v Žiline hrad Strečno a stredovekú dedinu Paseka pod hradom. Cestou na hrad z informačných tabúľ získali nové poznatky o faune a flóre v okolí hradu. Prvá písomná zmienka o hrade je z r.1316, hrad potom striedal majiteľov (Balašovci, Pongrácovci, Pavol Kiniži, pán Burian zo Svetlova, Vešeléniovci). Klientky si mohli prezrieť hradnú kuchyňu, mučiareň, hradnú kaplnku, gotickú sálu, cisternu, hradnú studňu, palác. Najviac ich zaujala postava a príbeh Žofie Bosniakovej. Pýtali sa na jej manžela, deti, životný príbeh. Zamestnankyňa múzea im priblížila históriu hradu Strečno. Z najstaršej časti hradu, hradnej veže mali výhľad na okolie, rieku Váh, pamätník francúzskym partizánom a okolité kopce NP Malá Fatra. Na konci prehliadky sme si prezreli tradičné domy stredovekej dediny Paseka zhotovené z dreva a slamy (dom liečiteľky, dom rybára, dom pekára). Po prehliadke sme zišli dole do dediny Strečno. Pri teplom čaji sme sa rozprávali o pamätníku francúzskym partizánom.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Vo štvrtok 20.10.2016 navštívili klientky a pracovníčky kancelárie projektu Rafael III v Žiline hrad Strečno a stredovekú dedinu Paseka pod hradom. Cestou na hrad z informačných tabúľ získali nové poznatky o faune a flóre v okolí hradu. Prvá písomná zmienka o hrade je z r.1316, hrad potom striedal majiteľov (Balašovci, Pongrácovci, Pavol Kiniži, pán Burian zo Svetlova, Vešeléniovci). Klientky si mohli prezrieť hradnú kuchyňu, mučiareň, hradnú kaplnku, gotickú sálu, cisternu, hradnú studňu, palác. Najviac ich zaujala postava a príbeh Žofie Bosniakovej. Pýtali sa na jej manžela, deti, životný príbeh. Zamestnankyňa múzea im priblížila históriu hradu Strečno. Z najstaršej časti hradu, hradnej veže mali výhľad na okolie, rieku Váh, pamätník francúzskym partizánom a okolité kopce NP Malá Fatra. Na konci prehliadky sme si prezreli tradičné domy stredovekej dediny Paseka zhotovené z dreva a slamy (dom liečiteľky, dom rybára, dom pekára). Po prehliadke sme zišli dole do dediny Strečno. Pri teplom čaji sme sa rozprávali o pamätníku francúzskym partizánom.