Sestra Ľudmila: „Takmer každé zlo ma svoju príčinu, len treba nazrieť človeku hlbšie do duše.“ | Slovenská katolícka charita


Sestra Ľudmila: „Takmer každé zlo ma svoju príčinu, len treba nazrieť človeku hlbšie do duše.“

pridal: charita | dátum: 12. decembra 2019 | kategória: Podcasty

Sr. Ľudmila Kalafutová (krstným menom Oľga) sa narodila 21. apríla 1945, pochádza z obce Ľubica spomedzi 8 súrodencov. Otec Jozef Kalafut sa venoval rodinnému hospodárstvu, matka Mária Kalafutová rod. Čongvová sa starala o domácnosť. Rodina fungovala na náboženských princípoch a vzájomnej súdržnosti. V období kolektivizácie bol otec vyhlásený za kulaka a bol mu odobratý majetok, rodina pociťovala perzekúcie režimu v každodennom živote.


Psychologický nátlak cestou na výsluch (1986)

Po skončení Základnej školy v Ľubici pokračovala štúdiom na Škole spoločného stravovania v Kežmarku, kde maturovala v roku 1963. Pracovala na podnikovom riaditeľstve Podtatranských reštaurácií okresu Poprad, kde sa postupne stala vedúcou štatistického plánovacieho oddelenia. V čase začínajúcej normalizácie roku 1969 sa rozhodla pre vstup do rehole sv. Vincenta. V roku 1970 prijala rehoľné rúcho a s ním rehoľné meno Ľudmila. Prvé duchovné pôsobisko mala v charitnom dome v Dolnom Smokovci, kde sa podieľala na rozsiahlej rekonštrukcii objektu. Pri snahe o likvidáciu reholí dostala v roku 1973 výpoveď zo zamestnania a podieľala sa na organizovaní tajného života rehole v sťažených podmienkach. Zamestnala sa na farskom úrade v Ružomberku, kde pracovala ako upratovačka a kurička. V Kežmarku pre potreby rehole zakúpila v roku 1974 rodinný dom, kde v roku 1986 prebehla rozsiahla akcia Štátnej Bezpečnosti voči sestrám.


Zamyslenie nad motiváciou ľudí k páchaniu zla v totalite

V nasledujúcich rokoch absolvovala mnoho výsluchov a súdnych pojednávaní, v ktorých stála ako hlavná obvinená z trestného činu marenia dozoru štátu nad cirkvami. Po páde komunistického režimu pôsobila v Charitnom dome vo Vrícku, kde v rokoch 1989-2002 zastávala úrad provinciálnej predstavenej. Neskôr pôsobila aj ako predsedníčka Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Po dovŕšení dôchodkového veku v roku 2002 sa venovala duchovnému apoštolátu pri službe chorým a umierajúcim v Žarnovici. V súčasnosti žije sr. Ľudmila Kalafutová v Charitnom dome vo Vrícku, kde pokračuje vo svojom zasvätenom živote.


Akt odpustenia voči súdnemu znalcovi po pojednávaní (1986)

Príbeh Sestry Ľudmily je súčasťou príbehov 20. storočia, ktoré sú projektom neziskovej organizácie Post Bellum SK.