Staro-novozákonný pozdrav nielen sprejerom | Slovenská katolícka charita


Staro-novozákonný pozdrav nielen sprejerom

pridal: wp-dev | dátum: 12. apríla 2012 | kategória: Aktuality

foto: Michal Fulier

Výtvarník Fero Guldan spolupracuje so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH) už niekoľko rokov – podieľal sa na výtvarnej stránke časopisu Charita aj niektorých kampaní SKCH. Len pred niekoľkými dňami vytvoril (a po slovenských misionárkach, spolupracovníčkach charity poslal do Ugandy) minimalistickú Krížovú cestu pre novú kaplnku, ktorá bude súčasťou Centra pre HIV/AIDS postihnuté siroty v oblasti Adjumani. Charita na jeho dostavbu až do konca mája robí finančnú zbierku medzi slovenskými veriacimi.

Nápad vyzdobiť vstupnú bránu do Slovenskej katolíckej charity na Kapitulskej ulici v Bratislave vznikol celkom spontánne. Výtvarník často vídaval správcu budovy – čistiť a premaľovávať bránu po nočných zásahoch mladých sprejerov. Hoci prejavy slobody formou graffiti nemožno subkultúram upierať, ich objektmi záujmu by určite nemali byť historické budovy v Starom meste. Fero Guldan zareagoval na túto situáciu slobodne a tvorivo: „Nebudeme zakaždým čistiť tú bránu, dáme tam kultivujúce posolstvo.“ Slová sa pretavili do reakcie. Bránu vyzdobil dobrovoľne svojím umením – staro-novozákonným pozdravom, ktorý môžu obdivovať všetci okoloidúci.

Ľudia, pracujúci pre charitu, ako aj turisti a turistky, prechádzajúci sa po Kapitulskej ulici (bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, vek či vierovyznanie) môžu na bráne odčítať hlavné biblické atribúty: sedem dní stvorenia sveta (podľa knihy Genezis), Adama a Evu s jablkom pokušenia, dosky s Mojžišovými desiatimi prikázaniami, ďalej rybu ICHTIS ako symbol ranného kresťanstva, betlehemskú hviezdu ako predznamenanie narodenia Ježiša Krista, ukrižovanie na Golgote aj nanebovstúpenie Spasiteľa. Autor malieb zdôrazňuje najmä jednu konkrétnu maľbu na bráne: „Vzhľadom na umiestnenie brány i samotnej charity na Kapitulskej ulici, smerujúcej k Dómu sv. Martina – je dôležitý výjav Svätého Jána Krstiteľa a spomienka na jeho slová: dláždim cestu tomu, kto príde po mne. Ľudia, ktorí svoje životy prežívali na Slovensku aj pred Zamatovou revolúciou, môžu vycítiť vo vyobrazenej odrezanej hlave Jána Krstiteľa na podnose výstražný symbol totality“.

Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák necháva výklad jednotlivých výjavov zo Starého a Nového zákona, zdobiacich bránu charity na Kapitulskej ulici, na každom človeku ako individualite zvlášť: „Interpretácia malieb by mala byť subjektívnou záležitosťou ľudských bytostí, tam už viac zasahovať nemožno. Dôležité je, aby ľudia mali čas a vôľu zastaviť sa pred týmito ôsmimi maľbami a na chvíľu popremýšľať nad tým, čo sa deje v nich a okolo nich.“ Bránu dotvára oblúk hviezdnej oblohy.