Stretli sme sa ako rodina | Slovenská katolícka charita


Stretli sme sa ako rodina

pridal: wp-dev | dátum: 16. októbra 2017 | kategória: Slovensko

V piatok 13. októbra 2017 sa na slávnostnej svätej omši v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule stretli zamestnanci, dobrovoľníci aj klienti Slovenskej katolíckej charity.

Spoločné poďakovanie, modlitby i prosby prednieslo viac ako 550 účastníkov púte. Aj napriek veľkému počtu bola na púti rodinná atmosféra. Zaujimavým spestrením bol program, ktorý si pre účastníkov pripravili deti z charitných zariadení. V závere púte bolo sedemnástim zamestnancom z celého Slovenska odovzdané ocenenie za rozvoj charitného diela.

Sme radi, že sme aj takýmto spôsobom mohli spoločne osláviť obnovenie našej činnosti a plnenie poslania, ktoré nám bolo dané, poslania byť blízko pri človeku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a zamestnancom Spišskej katolíckej charity, ktorí sa podieľali na organizovaní púte.