Stretnutie medzinárodnej siete boja proti novodobému otroctvu vo Vatikáne | Slovenská katolícka charita


Stretnutie medzinárodnej siete boja proti novodobému otroctvu vo Vatikáne

pridal: wp-dev | dátum: 19. novembra 2015 | kategória: Aktuality

Počas víkendu 7. – 8. novembra 2015 sa vo Vatikáne stretli mladí ľudia zapojení do medzinárodnej siete boja proti novodobému otroctvu, ktorá vznikla pred rokom na podnet pápeža Františka. Medzi 50 účastníkmi zastupovala východnú Európu Anna Bartošová zo Slovenskej katolíckej charity. Mladých zo všetkých kontinentov pozvala na sympózium Pápežská akadémia sociálnych vied. Išlo už o druhý ročník podujatia, ktorého názov tentoraz znel: „Skutočná láska vyháňa strach, chamtivosť a otroctvo: mladí lídri musia vydláždiť cestu“.

Anna Bartošová, ktorá je v rámci Slovenskej katolíckej charity koordinátorkou projektu „Stop obchodovaniu s ľuďmi“ v rámci sympózia prezentovala slovenské skúsenosti s bojom proti spomínanej trestnej činnosti a jej prevenciou, počnúc kontaktom s rizikovými skupinami, cez identifikáciou obetí až po ich reintegráciu. Predstavila dva špecifické aspekty problematiky: fenomén tzv. „nútených sobášov“ a zraniteľnosť mládeže z rómskych komunít. Ide o prípady, keď sú dievčatá zo Slovenska vylákané do cudziny, najčastejšie do Veľkej Británie, kde sú následne pozbavené osobnej slobody a prinútené vydať sa za občanov tretích krajín, ako napr. Pakistan či India, ktorým ide o získanie občianstva. Ďalším špecifikom Slovenska z hľadiska hrozby obchodovania je vysoká zraniteľnosť mladých ľudí vychádzajúcich z detských domovov, ale aj dlhodobo nezamestnaných rozvedených mužov či bezdomovcov. Program Slovenskej katolíckej charity podporovaný Ministerstvom vnútra SR ročne poskytne reintegračnú starostlivosť približne 35 obetiam.

V rámci medzinárodného sympózia vo Vatikáne vystúpili aj bývalé obete obchodovania z rozličných krajín, ako napr. Nigéria, Líbya či Mexiko. Ich svedectvá potvrdili zásadnú dôležitosť azylových domov ako prostriedku záchrany zo zotročenia. Mladí spoločne pracovali aj na vytvorení orientačnej príručky prezentujúcej zásady boja a prevencie obchodovania, prostitúcie a iných foriem moderného otroctva, ktoré sú v praxi odskúšané a osvedčené. Jedným z bodov, na ktorom sa zhodli účastníci stretnutia, je jasné odmietnutie pokusov legalizovať prostitúciu, ku ktorým dochádza v poslednej dobe dokonca i s podporou zo strany organizácií ako je Amnesty International. Klasifikovanie prostitúcie ako legálneho zdroja obživy by bolo legalizovaním moderného otroctva, vysvetlila Anna Bartošová zo Slovenskej katolíckej charity.

Sieť mladých proti modernému otroctvu sa stretla po prvý raz v novembri 2014 rovnako na pôde Vatikánu. Svätý Otec František vtedy prišiel osobne pozdraviť jej účastníkov a poďakoval im za ich odvahu a nasadenie v boji za lepší svet. Tentoraz boli účastníci v kontakte s pápežom iným spôsobom: prostredníctvom jeho myšlienok z encykliky Laudato si´, ktorá jasne odmieta tzv. „kultúru vyraďovania“ v štýle „použi a odhoď“ a predkladá víziu integrálnej ekológie, zahŕňajúcej ochranu človeka v jeho integrite a dôstojnosti.

Jozef Bartkovjak