ŠTUDENTI SA ZAPÁJAJÚ DO BOJA PROTI HIV A AIDS V ROZVOJOVÝCH KRAJINÁCH | Slovenská katolícka charita


ŠTUDENTI SA ZAPÁJAJÚ DO BOJA PROTI HIV A AIDS V ROZVOJOVÝCH KRAJINÁCH

pridal: wp-dev | dátum: 30. novembra 2010 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) napĺňa svoje poslanie pomáhať ľuďom v núdzi a presadzovať sociálnu spravodlivosť i snahou boja proti HIV a AIDS v rozvojových krajinách, ktorých sa tento problém najviac dotýka. V rámci Svetového dňa boja proti AIDS, 1. decembra, zapája mladých ľudí do snahy zvyšovať povedomie o HIV a AIDS, zaujímať sa o túto tému a podporovať prejavy aktívnej pomoci, vzdelávania, liečby i ľudskej empatie.

HIV a AIDS je jednou z najväčších hrozieb pre zdravie i pre rozvoj ľudskej spoločnosti, najmä v najchudobnejších krajinách. Až 95% z celkového počtu ľudí trpiacich na HIV a AIDS žije práve v rozvojových krajinách, kde epidémia brzdí ich rozvoj, prehlbuje chudobu a znemožňuje tak prístup k vzdelaniu, zamestnaniu i k zdravotnej starostlivosti.

Cieľom SKCH je podporovať mladú generáciu, aby sa zapájala do rôznych aktivít a vedela zaujať solidárny postoj voči ľuďom v chudobných krajinách. Nasledujúc myšlienku rozvíjania solidárnosti mladých v spolupráci s vyučujúcimi jednotlivých škôl na celom Slovensku, ktoré sa v minulom roku zapojili do projektu SKCH pomoci deťom žijúcim s HIV v rozvojových krajinách, sa budú na školách 1. decembra venovať diskusii o tejto problematike pri použití materiálov, ktoré im poskytla SKCH.

SKCH bude v tento deň v uliciach Bratislavy rozdávať letáky informujúce o aktivitách v boji proti HIV a AIDS v rozvojových krajinách i svojpomocne vyrobené červené stužky, ktoré sú medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS, a rovnako medzinárodným symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

Slovenská katolícka charita sa prostredníctvom partnerských organizácií snaží zastaviť tento ničivý efekt neustáleho cyklu chudoby a infekcie HIV v rozvojových krajinách, a to v troch základných smeroch, starostlivosťou o ľudí žijúcich s HIV a AIDS, prevenciou a znížením rizika prenosu epidémie HIV z matky na dieťa, ale i zastávaním spravodlivosti a dôstojnosti ľudí s vírusom HIV a chorých na AIDS. Prejavme aj my v tento deň podporu naliehavej potreby boja proti HIV a AIDS, aby neostalo len pri prázdnych slovách.