Študenti v Trenčíne sa dozvedeli viac o problematike utečencov | Slovenská katolícka charita


Študenti v Trenčíne sa dozvedeli viac o problematike utečencov

pridal: charita | dátum: 7. apríla 2016 | kategória: Aktuality

Kancelária projektu Rafael III. v Žiline v spolupráci s Piaristickým gymnáziom Jozefa Braneckého v Trenčíne pripravila v stredu 30. marca 2016 dve prednášky venované problematike utečencov. Obidve prednášky mali tvrvanie v rozsahu dvoch vyučovacích hodína a zúčastnilo sa ich spolu 110 študentov gymnázia.

Študenti sa počas prednášok dozvedeli viac o tom, kto sú to utečenci, a z akých dôvodov utekajú zo svojej krajiny. Čím všetkým si musia prejsť, keď sa rozhodnú opustiť všetko a ísť za lepšou budúcnosťou bez vojny a zbraní. Študentom bol tiež odprezentovaný azylový proces, od príchodu utečenca do záchytného tábora v Humennom až po jeho zaradenie do integračného projektu Rafael. Rovnako im boli boli odprezentované i názory kolegov, ktorí pracujú s touto skupinou ľudí. Tiež im bolo premietnuté video, ktoré priblížilo životný príbeh konkrétneho utečenca.

Študentom sa prednášky páčili a v rámci diskusie položili viaceré otázky, ktoré sa týkajú problematiky života utečencov.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.