Súťaž: Oslávte s nami Deň Zeme krátkym eko-filmom | Slovenská katolícka charita


Súťaž: Oslávte s nami Deň Zeme krátkym eko-filmom

pridal: wp-dev | dátum: 2. apríla 2012 | kategória: Aktuality

Raz do roka (dňa 22. apríla) oslavujú ľudia Deň Zeme. Deti a mládež zo základných aj stredných škôl v SR majú možnosť zapojiť sa tento rok do multimediálnej súťaže a vyjadriť svoj názor na súčasný stav životného prostredia, ako aj na globálne otepľovanie a jeho dosahy na obyvateľstvo tejto planéty – vytvorením krátkeho eko-filmu.

Čo pre našu Zem robíme – aspoň v deň jej sviatku? Deti a mládež zo všetkých základných aj stredných škôl na Slovensku sa môžu zapojiť do multimediálnej súťaže ku Dňu Zeme a stať sa tak aktívnymi fanúšikmi – ochrancami našej planéty, a všetkého živého v nej. Aby nás naďalej hostila na svojom povrchu, prekvapovala nás svojimi pozitívnymi úkazmi a netrestala nás za naše priestupky voči nej.

Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje projekt v oblasti globálneho a rozvojového vzdelávania. Podľa slov projektovej manažérky Mariany Ištoňovej: „s podporou SlovakAid a Európskej komisie sa u detí a mládeže zameriava na zvýšenie povedomia o klimatických zmenách a ich vplyve na životy ľudí v subsaharskej Afrike.“ Čo my v Európe zanedbáme, to negatívne pocítia v Afrike, a naopak. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák spolu s hostkami z Ugandy (spolupracovníčkami charity: laickou misionárkou Margitou Kačányiovou a zdravotnou sestrou Catharine Riria) v týchto dňoch diskutujú predovšetkým s mladými ľuďmi o hladomore, chudobe a obrovskom postihu obyvateľstva vírusom HIV a ochorením AIDS. Slovenské základné a stredné školy aktívne participujú na spoločnom boji proti klimatickej nespravodlivosti. Koordinátorka rozvojového vzdelávania Božena Baluchová vysvetľuje: „aj formou tejto multimediálnej súťaže – vytvorením krátkeho eko-filmu ku Dňu Zeme majú študenti a študentky možnosť vyjadriť svoj názor na súčasný stav životného prostredia, ako aj na globálne otepľovanie a jeho dosahy na obyvateľstvo celej planéty (teda nielen na našom kontinente).“

Zapojiť sa do súťaže možno jednoducho – potenciálni mladí súťažiaci vo svojej triede vytvoria skupiny, pozostávajúce z 3 až 4 členov. Za úlohu majú nakrútiť krátke video (hoci aj na mobil) s ich odkazom ku Dňu Zeme. Kreativite a fantázii sa medze nekladú – može ísť o vizuálnu esej, alebo o rozhovor či krátku reportáž o globálnom otepľovaní, a prístupe mladých ľudí k ochrane životného prostredia. Maximálna dĺžka príspevku je 5 minút. Podstatné je, aby zaslaný príspevok niesol v sebe ideu možnosti nápravy a zmiernenia negatívnych dopadov v oblasti klimatických zmien. Zúčastniť sa môže za jednu triedu (spomedzi žiakov základných škôl a študentov stredných škôl) maximálne 5 skupín, preto je dôležitá tímová práca.

Súťaž trvá od 22. marca do 22. mája 2012, a mená výhercov uverejníme v júni na našich internetových stránkach: www.charita.sk a www.mladacharita.sk. Nakrútený materiál (súťažné eko-aktivistické video) treba zaslať poštou na adresu Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 815 14 Bratislava, alebo emailom na adresu: istonova(at)charita.sk. Jednotlivé videá posúdi odborná porota (pozostávajúca z ľudí, aktívne sa podieľajúcich na tvorbe dokumentárnych filmov) a tri najlepšie minifilmy budú ocenené a odpremiérované na vedeckej konferencii o klimatických zmenách – za prítomnosti samotných tvorcov/výhercov už túto jeseň v Bratislave.