Svätý Otec vymenoval nového biskupa Spišskej diecézy - Mons. Štefana Sečku | Slovenská katolícka charita


Svätý Otec vymenoval nového biskupa Spišskej diecézy – Mons. Štefana Sečku

pridal: wp-dev | dátum: 4. augusta 2011 | kategória: Aktuality

Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Spišskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. František Tondra podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva, a menoval nového spišského biskupa, ktorým sa stal Mons. Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy. V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. viac…

zdroj a foto: TK KBS, KBS jk; pz

Pracovníci Slovenskej katolíckej charity vyjadrujú veľkú radosť z vymenovania prezidenta SKCH Mons. Š. Sečku za spišského diecézneho biskupa Svätým Otcom Benediktom XVI dňa 04.08.2011.

Sme vďační nebeskému Otcovi a otcovi biskupovi vyprosujeme veľa Božích milostí.