Svet zúfalo potrebuje Európu, ktorej lídri pôsobia proti ľahostajnosti voči utrpeniu migrantov | Slovenská katolícka charita


Svet zúfalo potrebuje Európu, ktorej lídri pôsobia proti ľahostajnosti voči utrpeniu migrantov

pridal: wp-dev | dátum: 18. decembra 2017 | kategória: Pomoc utečencom

Vzhľadom na nedávno zdokumentované krutosti, ktoré sa odohrávajú v Líbyi, je jasné, že svet zúfalo potrebuje Európu, ktorá ukazuje, že globálni lídri pôsobia proti všadeprítomnej ľahostajnosti voči utrpeniu migrantov a utečencov po celom svete.

Investícia do budúcnosti

Caritas Europa dôrazne vyzýva európskych lídrov k zavedeniu progresívnych politík, ktoré kladú do jadra svojich cieľov ľudské blaho, akým je napríklad otvorenie bezpečných a legálnych ciest pri príchode do Európy. Môže to byť zvýšenie počtu presídlených osôb, podpora postupov zlúčenia rodín, vydávanie humanitárnych víz a vytvorenie mechanizmov, ktoré uľahčia migráciu, ako bolo dohodnuté v rámci cieľa trvalo udržateľného rozvoja (SDG 10.7).

„Implementácia politík, ktoré uľahčujú privítanie, ochranu, podporu a integráciu ľudí, je dôležitým spôsobom, ako investovať do dynamickej a rozkvitajúcej Európy. Ide o investovanie do budúcnosti Európy a našich detí,“ vyhlásil Jorge Nuño Mayer, generálny tajomník Caritas Europa.

„Keďže vedúci predstavitelia EÚ aktuálne rokujú o reforme azylového systému EÚ, majú teraz príležitosť zabezpečiť, aby tento systém zahŕňal silný mechanizmus spoločného využívania solidarity vo všetkých členských štátoch. Je to nevyhnutné na to, aby sa práva migrantov stali stredobodom a stavali sa na súdržnej a vizionárskej Európe,“ povedal Shannon Pfohman, riaditeľ pre politiku a advokáciu spoločnosti Caritas Europa.

Nezabúdajme na ľudskosť

Hoci v slovenskom kontexte dosiaľ nedošlo k masívnemu prívalu utečencov, Caritas Slovakia Slovenská katolícka charita, ktorá pri svojej práci považuje za kľúčovú hodnotu ľudskosť, súhlasí s vyjadrením materskej pobočky v Európe.

„Je našou ľudskou povinnosťou vnímať potreby tých, ktorí sa ocitli v núdzi a v rámci našich možností zmierňovať ich utrpenie,“ vyhlásil v Medzinárodný deň migrantov generálny sekretár Caritas Slovakia Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman.