Svetová kampaň Modré srdce aj na Slovensku | Slovenská katolícka charita


Svetová kampaň Modré srdce aj na Slovensku

pridal: charita | dátum: 18. októbra 2023 | kategória: Aktuality

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa, pri príležitosti  Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. október), zapája dnešným dňom do kampane Modré srdce (BLUE HEART). Aktivitu vytvoril Úrad Organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) a poskytol členským krajinám OSN na zdieľanie. „Buď vnímavý, každá obeť obchodovania s ľuďmi potrebuje pomoc“ je jasný odkaz kampane zdieľaním ktorého sa Slovenská republika pripojí k 36 krajinám sveta, ktoré túto aktivitu podporili. Súčasťou kampane je večerné nasvietenie Prezidentského paláca, ako dominantnej budovy v rámci Slovenskej republiky, vo farbách kampane. Kampaň podporuje aj Slovenská katolícka charita

Obchod s ľuďmi – jeden z troch najvýnosnejších druhov kriminality

            Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. Vo všeobecnosti sa odhaduje, že počty odhalených prípadov nahlásených oficiálne jednotlivými krajinami tvoria len špičku ľadovca. Ide pritom o vážne porušovanie ľudských práv – zneužívaním osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli s využívaním rôznych mechanizmov a praktík narúšajúcich integritu obetí. Nezriedka sú obete obchodovania s ľuďmi týmito následkami poznačené na celý život.

Posolstvom kampane je preto zvyšovanie povedomia a scitlivovanie širokej verejnosti voči obchodovaniu ľuďmi tak, aby každá obeť bola viditeľná, aby verejnosť venovala pozornosť tomuto fenoménu a citlivejšie pristupovala k indikátorom, ktoré môžu signalizovať existenciu obchodovania s ľuďmi.“Naša analýza ukazuje, že obchodovanie s ľuďmi sa zriedka vyskytuje izolovane a zvyčajne je súčasťou rozsiahlejšej trestnej činnosti. Zločinecké gangy svoje obete nielen sexuálne či ako lacnú pracovnú silu vykorisťujú, ale nútia ich aj pestovať, prepravovať či predávať drogy, pašovať ručné zbrane, žobrať či kradnúť. V roku 2022 v priebehu niekoľkých týždňov po ruskej invázii utiekli milióny utečencov z Ukrajiny, ktorí boli zraniteľní voči vykorisťovaniu a potrebovali ochranu. Údaje UNODC ukazujú, že obchodníci s ľuďmi často využívajú utečenecké a migračné toky,“ priblížil riaditeľ Sekcie obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, Ilias Chatzis

            „Z pozície národného koordinátora pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi si uvedomujem dôležitosť dobre nastavených politík, ktoré musia fungovať aj v praxi. Príbehy obetí, ktorým sa snažíme v spolupráci s mimovládnym sektorom pomôcť a reintegrovať ich, nás utvrdzujú v tom, že prvoradý musí byť prístup zameraný na obeť,“ zdôraznil štátny tajomník MV SR Martin Královič, ktorý otvoril dnešnú tlačovú konferenciu.

Symbol kampane – modré srdce

Symbol modrého srdca – symbol boja proti obchodovaniu s ľuďmi je v tomto prípade vyobrazený v modrej farbe, ktorá odzrkadľuje smútok obetí obchodovania s ľuďmi. Je zároveň symbolom chladného srdca obchodníkov s ľuďmi

            Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality (ICOSL) MV SR v spolupráci s UNODC vytvorilo vizuály pre sociálne siete a printové formáty s postavou človeka v každom veku s ponúknutím svojho srdca pre obete obchodovania s ľuďmi so sloganom „Moje srdce pre obete obchodovania s ľuďmi“. „V Slovenskej republike sme v uplynulom roku identifikovali  58 obetí tohto trestného činu, pričom išlo o 35 žien a 23 mužov. Súčasťou tohto nemilého sumáru bolo 10 detských obetí, všetky ženského pohlavia. Najmladšia z detských obetí mala len 8 rokov. Nami evidované obete sú v ojedinelých prípadoch vykorisťované aj formou núteného sobáša, núteného žobrania a zneužívania na účely núteného páchania kriminality. Tu je potrebné poukázať, že podstatná časť prípadov obchodovania s ľuďmi zostáva neoznámená, respektíve neidentifikovaná a obete sú ponechané bez adekvátnej ochrany a pomoci,“ povedala riaditeľka ICOSL Soňa Grauzlová.

            Slovenská katolícka charita sa venuje problematike obchodovania aktívne 15 rokov. Pomáha obetiam tohto trestného činu, s ich reintegráciou do spoločnosti poskytovaním komplexnej a dlhodobej starostlivosti.V prvom rade sa snažíme o vybudovanie vzťahu vzájomnej dôvery, úcty a rešpektu. Každého klienta vnímame ako jedinečnú a autonómnu bytosť. Poskytujeme  komplexnú starostlivosť počas 6 mesiacov, vo väčšine prípadov počas celého obdobia trestného konania. Pozornosť zameriavame najmä na izoláciu z  kriminálneho prostredia a stabilizáciu obete. Obetiam poskytujeme sociálne poradenstvo a asistenciu, zdravotnú starostlivosť, psychologickú a právnu pomoc. Ak si to situácia obete vyžaduje, je im zabezpečené ubytovanie s utajenou adresou,“ povedal Miroslav Dzurech, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity. Tá zabezpečuje tiež asistované dobrovoľné návraty a prednávratovú asistenciu obetiam a potenciálnym obetiam – Slovákom pri ich návrate zo zahraničia do domovskej krajiny

            Kampaň podporuje aj komerčná sieť kín CINEMAX v rámci celého Slovenska, ktorá bezodplatne vo všetkých 14 kinách svojej siete odpromuje túto kampaň v rámci digitálnych obrazoviek, situovaných vo foyer kín. Kampaň v kinách prebieha v termíne 19.10 – 25.10.2023. Na sociálnych sieťach rezortu vnútra intenzívne do konca októbra. Téme sa však rezort a jeho odborníci venujú naďalej kontinuálne počas celého roka.

            Bližšie info ku kampani „Modré srdce“ (Blue Heart – je možné nájsť na webe UNODC https://www.unodc.org/unodc/en/blueheart/index.html), tiež na FB stránkach MV SR a ICOSL: https://www.facebook.com/obchodovaniesludmi .