Svetový deň chudobných: prijmime ich medzi seba! | Slovenská katolícka charita


Svetový deň chudobných: prijmime ich medzi seba!

pridal: wp-dev | dátum: 17. novembra 2017 | kategória: sociálne

Už túto nedeľu, 19. novembra, si kresťania po prvý krát pripomenú Svetový deň chudobných. Je to pozvanie pápeža Františka pre každého, aby preukázal solidaritu s ľuďmi v núdzi: “Ak chceme pomôcť zmeniť históriu a podporiť skutočný rozvoj, musíme počuť plač chudobných a zaviazať sa k ukončeniu ich vylúčenia na okraj spoločnosti. ”

Slovenská katolícka charita už 90 rokov berie túto výzvu vážne a pracuje na tom, aby účinne ponúkala pomoc každému človeku v núdzi. Prostredníctvom siete desiatich diecéznych a arcidiecéznych charít pomáha ľuďom v núdzi na celom Slovensku.

Ak vezmeme do úvahy štatistiky EU SILC (zdroj: slovak.statistics.sk), minulý rok bolo rizikom chudoby ohrozených 12,7 % obyvateľov Slovenska, čo je približne 670 000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu nárastu – o 0,4 percentuálne body. ”Čoraz častejšie nás vyhľadávajú ľudia, ktorí prišli o domov a ľudia a rodiny ocitajúci sa náhle v krízovej situácii kvôli chorobe alebo smrti jedného z členov. Stretávame sa aj s rodinami, kedy obaja rodičia pracujú a napriek tomu nedokážu riadne zabezpečiť všetky potreby, pretože ich príjmy pokrývajú len náklady na ubytovanie a skromnú stravu,“ hovorí Miroslav Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity.

Aj na základe situácie v ostatných európskych krajinách apeluje Caritas Europa na vedúcich predstaviteľov, aby brali vážnejšie svoj záväzok ukončiť chudobu, ako bolo dohodnuté v Agende 2030. Je najvyšší čas, aby sa zaviedli vhodné systémy a opatrenia sociálnej ochrany, ktoré budú zahŕňať všetkých, najmä tých najzraniteľnejších, aby sa dosiahol 1. cieľ trvalo udržateľného rozvoja: Ukončiť chudobu.

Súhlasíme s pápežom Františkom: “ Chudoba má tvár žien, mužov a detí využívaných záujmami iných a machináciami moci či peňazí. Aký horký a nekonečný zoznam by sme mohli zostaviť, ak by sme naň pridali chudobu zrodenú zo sociálnej nespravodlivosti, morálnej degenerácie, chamtivosti vybraných jednotlivcov a všeobecnej ľahostajnosti!” Pridajme sa k nemu v boji proti chudobe a ľahostajnosti, aby sme zabezpečili dôstojný život pre všetkých.