Svetový deň vody: Charita podporuje stavbu ďalších studní na Blízkom východe (+video) | Slovenská katolícka charita


Svetový deň vody: Charita podporuje stavbu ďalších studní na Blízkom východe (+video)

pridal: charita | dátum: 22. marca 2023 | kategória: Aktuality

Voda je vzácna – inak tento fakt vnímame na Slovensku, kde je pitnej vody stále dostatok a inak napríklad v Iraku, kde je vzácna každá jej kvapka . Slovenská katolícka charita tu preto už od roku 2016 spolupracuje na projektoch v zabezpečení dostupnosti vody pre tamojšie obyvateľstvo.

Momentálne vďaka finančnej pomoci zo Slovenska prebieha stavba osemnástej a devätnástej studne. Stavbu zastrešuje organizácia Shingala Azad, za ktorou stojí Češka Šárka Petrová. Tá v roku 2016 zahájila projekty, ktoré pomáhajú zaistiť zdroje pitnej vody pre  obyvateľstvo Irackého Kurdistanu a Iraku. Studne, na ktoré boli doteraz ľudia odkázaní, totiž už prestávajú pokrývať ich spotrebu. „Pôvodné studne boli realizované zastaralou technológiou a dnes vysychajú, keďže boli vŕtané len do hĺbky 100 metrov,“ vysvetľuje Šárka Petrová. Ak aj v studni nejaká voda je, nie je zdravotne nezávadná a preto, aby sa vyhli zdravotným komplikáciám, sú ľudia odkázaní na nákup balenej vody. Samozrejme, ak na ňu majú peniaze.   
Jedna z dvoch studní, ktorú momentálne organizácia Shingala Azad realizuje, leží v obci Hatarah, na Ninevskej nížine. „Žije tu asi 15 tisíc obyvateľov výhradne jazídskeho vierovyznania. V roku 2014 museli obyvatelia opustiť svoje domovy zo strachu pred terorom Islamského štátu, ktorý ohrozoval okolité dediny a mestá. Postupne sa vrátili domov, avšak s nimi prišlo aj ďalších zhruba 1,5 tisíc vnútorných vysídlencov. Celkovo sa tak počet obyvateľov v Hatarahu zvýšil, čím sa zvýšila aj spotreba vody v tamojších studniach. Navyše, keď jednotky ISIS ustupovali, zámerne poškodili tamojšiu infraštruktúru ako verejné vodovody či kanalizáciu, čo spôsobilo nemalé problémy,“ opisuje Šárka dôvody, pre ktoré sa jej organizácia rozhodla postaviť ďalšiu studňu na tomto mieste.

Práce na jednej z ďalších studní, ktorá pomôže miestnym ľuďom.

Poradové číslo devätnásť bude mať studňa v obci Bagera, kde je obdobná situácia s nedostatkom kvalitnej a nezávadnej vody. „Doposiaľ mali v obci len jednu studňu, ktorá bola postavená pred viac ako tridsiatimi rokmi. V dôsledku nízkej hĺbky vrtu a nedostatku zrážok v nej dochádza k stálemu poklesu vody. Ďalšie dve studne, ktoré v obci sú, zase nespĺňajú hygienické normy pre konzumáciu. Preto sa voda z nich používa len na zavlažovanie pri pestovaní,“ vysvetľuje Šárka. Avšak aj tejto vody je nedostatok pre život miestnych obyvateľov a ďalších 450 vnútorných vysídlencov, ktorí tu žijú tiež. Ide

Zástupcovia obcí, miestni i vysídlení obyvatelia, preto vítajú stavbu nových studní. „Mnoho z ľudí, ktorí tu žijú, nemá vzdelanie a tak je väčšina z nich odkázaná na pestovanie plodín alebo chov dobytka, čo im ale komplikovalo nedostatok vody. Vďaka našim studniam sa však budú môcť venovať tomu aj naďalej.“ 

Ak všetko pôjde podľa plánu, studne by mali byť pre obyvateľov obcí Hatarah a Bagera prístupné na jeseň. „Každá zo studní, ktorú realizujeme, je špecifická,“ vysvetľuje Šárka Petrová. Ide sa podľa podrobného hydrogeologického posudku, ktorý určí najvhodnejšie miesto na vybudovanie studne v danej lokalite, kde sa predpokladá dostatočný zdroj vody a vypočíta sa hĺbka vrtu, čo je veľmi individuálne. „Napríklad  počas vŕtania studne v obci Bagera išli práce podľa predpokladu, ale počas vrtu sa objavili komplikácie, keďže sme narazili na do horninového podložia. Z dôvodu tlaku vody a potenciálneho nebezpečia, že by sa studňa mohla spadnúť, sme vrt ukončili skôr, než bola cieľová hĺbka. Vodný analytik však zhodnotil, že kvalita a množstvo vody je aj na tejto úrovni veľmi dobrá.“ Pri studni v obci Hatarah išli do zeme ešte hlbšie, konkrétne išlo o 330 metrov, kde bol zaistený dostatočný výdatný prameň. Momentálne prebiehajú na oboch studniach dokončovacie práce.

Vodné filtre napomáhajú tomu, aby sa napríklad aj deti mohli počas vyučovania v škole osviežiť zdravotne nezávadnou vodou.
Foto: Jana Čavojská

Projekty budovania studní v Iraku a autonómnom Irackom Kurdistane sa realizujú vďaka podpore oficiálnej rozvojovej podpore SlovakAid a Konferencii biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Organizácia Shingala Azad sa však zameriava aj na poskytovanie vodných filtrov do domácností, úradov či škôl. „Zároveň realizujeme školenia na tému ochrany vodných zdrojov, osobnú hygienu, pitný režim, pestovateľské či chovateľské aktivity, ktoré podporujú rozvoj komunít i rozvoj miest z dlhodobého hľadiska. Nový zdroj vody totiž ponúka aj nové pracovné príležitosti, vďaka čomu tak tunajší ľudia vedia zabezpečiť živobytie pre svojich blízkych,“ dodáva Šárka Petrová.

Pozrite si video, ktoré vzniklo počas poslednej monitorovacej cesty v Iraku a v Irackom Kurdistane.