Takmer sto vietnamských detí nemusí mať obavy zo zajtrajška | Slovenská katolícka charita


Takmer sto vietnamských detí nemusí mať obavy zo zajtrajška

pridal: wp-dev | dátum: 23. apríla 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: SKCH

Po roku od spustenia projektu SKCH „Adopcia na diaľku®“ vo Vietname podporujú slovenskí darcovia a darkyne 93 vietnamských detí a mladých ľudí vo veku od 9 do 19 rokov. Viac o priebehu a napredovaní projektu sa možno dozvedieť z rozhovoru s projektovým manažérom SKCH, zodpovedným za Adopciu na diaľku vo Vietname – Petrom Knapíkom.

Čo bolo dôvodom pre SKCH začať s adopciou na diaľku vo Vietname?

Už dlhšie sme vo Vietname pomáhali v centrách na pomoc matkám a deťom, postihnutým vírusom HIV a chorobou AIDS. Videli sme chudobu a veľmi zlé podmienky, v ktorých žijú aj zdravé deti. Často museli tvrdo pracovať, aby pomohli zabezpečiť rodinu – preto nechodili do školy. Rozhodli sme sa teda, že rozšírime náš projekt aj do Vietnamu a uvidíme, aký bude záujem Sloveniek a Slovákov o podporu týchto detí.

Po prvom roku od štartu projektu vo Vietname dokážete zhodnotiť – aké sú pozitíva a negatíva (riziká a prednosti) tejto spolupráce medzi oboma charitami?

Zatiaľ jediné riziko vidím v súčasnom socialistickom režime vo Vietname. Doteraz sme v rámci projektu nezaznamenali žiadne politické zásahy a veríme, že to tak aj ostane. Jednoznačným pozitívom je, že zatiaľ 93 detí má zabezpečené vzdelávanie, ale aj jedlo či lekára – nemusia žiť v neustálych obavách zo zajtrajška. Kladne vnímame aj dobré meno, ktoré si vďaka projektu u miestnych ľudí buduje Caritas Vietnam.

Keď ľudia zo Slovenska podporujú deti vo Vietname, ako sa dozvedia o ich úspechoch v škole? Dostanú od detí poštu, pochvália sa im vysvedčením?

Podľa pravidiel projektu darcovia a darkyne dostávajú informácie dvakrát do roka. Začiatkom každého roka dostávajú správu od hlavného koordinátora projektu – pána Paul le Phuoc Thiena. V lete potom dostávajú aktuálnu fotografiu dieťaťa a školský dotazník, z ktorého sa dozvedia – ako sa ich zverencovi či zverenkyni tento rok darilo v škole. Dostanú aj list, ktorý im napíše priamo dieťa, ktoré podporujú.

Do čoho ide v rámci podpory vzdelávania najviac financií z tej mesačnej dávky v podobe 20 eúr (na učebnice, na uniformy či na iné výdaje)?

Samozrejme, že hlavným cieľom projektu Adopcia na diaľku® je, aby deti získali vzdelanie alebo remeslo, a následne sa dokázali postarať sami o seba a svoje rodiny. Aby ale deti mohli získavať vzdelanie, musia byť najedené a zdravé. Takže v rámci financovania sú toto hlavné priority, ktoré je potrebné pokrývať.

Je vietnamský školský systém výrazne odlišný od toho slovenského?

Nie. Štruktúra školského systému vo Vietname je podobná ako na Slovensku – predškolské zariadenia, základná, stredná a vysoká škola.

Nezasahujú oficiálne (socialistické) štruktúry do vašej komunikácie s Caritas Vietnam?

Zatiaľ nie, hoci občas cítiť veľkú opatrnosť zo strany pracovníkov Caritas Vietnam. V našej komunikácií sa striktne pridržiavajú len nepolitických tém. A aj keď konštatujú ťažké podmienky a veľmi náročný život miestnych ľudí, nikdy nepoukazujú na iné problémy v krajine.

Aká ďalšia krajina v rámci projektu Adopcia na diaľku by mohla po Vietname nasledovať (a prečo)?

Plánujeme rozšíriť projekt Adopcia na diaľku® aj na ďalšie krajiny – napríklad Ukrajinu, Kazachstan či Ugandu. Dôvod je stále ten istý – pomôcť deťom prežiť lepšie detstvo a dať im možnosť plnohodnotného života bez odkázanosti na pomoc iným. Treba podotknúť, že Slovenská katolícka charita len sprostredkováva túto pomoc. Najväčšia vďaka patrí darcom a darkyniam, ktorí sa do projektu rozhodli zapojiť. Tento projekt je celý financovaný len z ich príspevkov. Náš spoločný projekt pomoci preto môže pokračovať len dovtedy, pokým bude trvať ich záujem o podporu týchto detí. Som veľmi rád, že ich počet stále rastie. Začo im/vám veľmi úprimne ďakujeme.

Viac o projekte Adopcia na diaľku® Vietnam si môžete prečítať TU

Viac fotografií z monitorovacej cesty po diecézach v delte Mekongu, ktoré sú zapojené do projektu Adopcia na diaľku® Vietnam, si môžete pozrieť TU