Tradícia a náboženstvo sú v Afrike často nástrojom obchodníkov s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Tradícia a náboženstvo sú v Afrike často nástrojom obchodníkov s ľuďmi

pridal: wp-dev | dátum: 15. júna 2015 | kategória: Aktuality

Európska sieť rehoľníkov a laikov bojujúca proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu RENATE (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation)zorganizovala v Madridev dňoch 31.5. – 5.6. 2015 medzinárodný tréning na tému Intervencia a integrácia obetí obchodovania s ľuďmi na sexuálne vykorisťovanie.

Širší obraz o problematike obchodovania s ľuďmi vo svete a to najmä v Afrike, mali účastníci možnosť získať v úvode tréningu. Aktivistka za ľudské práva Helena Maleno porozprávala zúčastneným o situácii v hraničnom pásme Maroka. Obchodovanie s ľuďmi je podľa nej miestny problém, kde sa tradícia a náboženstvo stali nástrojom obchodníkov s ľuďmi. Ľudia často nemajú na výber, keď si chcú zabezpečiť lepší život pre seba alebo svoje deti. Posielajú ich tak často za vidinou šťastia za hranice svojej krajiny.

Marta González, ktorá pracuje s obeťami obchodovania s ľuďmi v Španielsku už viac ako 15 rokov sa o svoje skúsenosti podelila v rámci Projektu Esperanza. Projekt vznikol pri reholi sestier Adoratrices (Sisters of Adoration) a je podporovaný nimi založenou Nadáciou Amaranta.

Kampaň Čierne slzy (Lagrimas Negras) upútala v Madride účastníkov zo Slovenskej katolíckej charity. Dielo, ktoré je hlavným pútačom kampane pozostáva z veľkorozmernej prešívanej deky, ktorá sa skladá z 2245 štvorčekov s rozmermi 15cm x 15cm. Časti sú zošité patchworkovým spôsobom do troch veľkých dielov. Ide o tzv. umelecký aktivizmus. Každý kúsok bol vyhotovený jednou zo žien zo 46 krajín sveta bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie či zázemie. Kolektívna výroba spoločného diela má za cieľ zvýšiť povedomie o právach žien. Ich úsilím preto bolo vyrobiť dielo obrovských rozmerov, aby jeho dosah bol čo najväčší. Každý kúsok predstavuje slzu vyliatu za ženy, ktorých práva nie sú rešpektované. Zámer je vystavovať dielo po celom svete a zvýšiť tak povedomie o právach žien vo svete. Na konci bude vydražené a získané prostriedky pôjdu na podporu Projektu Esperanza a Nadácie Amaranta.

Návšteva stredovekého mesta Avila, v ktorom pôsobila sv. Terézia Ježiškova obohatila niekoľkodňové podujatie.

Následne psychológ Elvis Popaj objasnil situáciu obchodovania s ľuďmi v Albánsku, ako aj rastúci trend zotročovania mužov a chlapcov na sexuálne vykorisťovanie.

Účastníci ocenili obohacujúce diskusie v malých skupinách a rovnako aj individuálne rozhovory s kolegami, ktorí boli ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti.
Niekoľkodňového školenia sa zúčastnili charitatívni pracovníci z Anglicka, Írska, Talianska, Nemecka, Španielska, Chorvátska, Rumunska, Albánska, Francúzska, Litvy a Slovenska. Hostia mohli vidieť a porovnať rozličné prístupy i riešenia problémov, s akými sa vo svojej práci stretávajú. Prínosné bolo dozvedieť sa, ako funguje proces identifikácie a reintegrácie v jednotlivých krajinách. V cieľových krajinách ide na rozdiel od našej o inklúziu obetí zo zahraničia do spoločnosti v novej krajine namiesto ich reintegrácie do domáceho prostredia. Obete sa zároveň stretávajú s rôznymi kultúrnymi rozdielmi, v ktorých je niekedy ťažké určiť hranicu medzi tradíciou a zlým zaobchádzaním. Stereotypné vnímanie je nebezpečné a vedie k zjednodušeným záverom, ktoré potláčajú jedinečnosť obete a individuálny prístup v práci s ňou.

Myšlienka tréningu: „Nádej nie je ilúziou“ posilňuje účastníkov seminára o intervencii a integrácii obetí obchodovania s ľuďmi v pokračovaní pomoci slabším a ukrivdeným aj naďalej.