Tréning o migrácii a obchodovaní s ľuďmi v Holandsku | Slovenská katolícka charita


Tréning o migrácii a obchodovaní s ľuďmi v Holandsku

pridal: wp-dev | dátum: 29. marca 2017 | kategória: Aktuality

V dňoch od 19. do 25. marca 2017 sa kolegyne pracujúce na projekte STOP obchodovaniu s ľuďmi zúčastnili tréningu na tému Migrácia a obchodovanie s ľuďmi, ktorý organizovala sieť RENATE (európska sieť rehoľníkov a laikov spojených v boji proti obchodovaniu s ľudmi). Miestom stretnutia bol bývalý kláštor rádu Augustiniánok v holandskom meste Ravenstein. Krásne vidiecke prostredie dodalo celému stretnutiu pokojný až kontemplatívny charakter.

Celkovo sa na tréningu zúčastnilo 29 zástupcov zo 16 členských štátov EÚ a Albánska. Medzi účastníkmi boli okrem laikov aj viaceré rehoľné sestry z rôznych kongregácií. Zastúpené boli organizácie ako Slaves no more, Medaille Trust, Solwodi, Different and equal, Mary Ward Loreto Foundation. Počas stretnutia došlo k nadviazaniu viacerých významných kontaktov, ktoré pomôžu pri návratoch Slovákov – obetí obchodovania zo zahraničia naspäť domov. V Nemecku, Holandsku, na Malte a v Portugalsku sa mieste organizácie pomerne často stretávajú s obeťami obchodovania zo strednej a východnej Európy.

Tréning bol otvorený úvodnou prednáškou na tému encykliky svätého otca Františka Laudato si, ktorá hovorí o ekológii a sociálnej spravodlivosti. Každý človek sa svojím spôsobom života podieľa na globálnom systéme hriechu, akým je drancovanie krajín tretieho sveta v prospech konzumného spôsobu života. Súčasťou tohto mechanizmu sú aj vykorisťujúce praktiky a neľudské podmienky, v akých sú nútení vykonávať prácu milióny ľudí na svete.

Počas stretnutia účastníci navštívili aj mesto Haag, kde im svoje aktivity v rámci pomoci utečencom predstavili zamestnanci centra STEK (City and Church). Zvlášť úspešný je ich program „Buddies“, v rámci ktorého sú dobrovoľníci špeciálne školení aby boli „parťákmi“ každý jedného utečenca a pomáhali mu „udomácniť sa“ v novom prostredí. Vzhľadom na miesto konania sa veľa hovorilo aj o aktuálnych „trendoch“ v obchodovaní s ľuďmi v Holandsku ako cieľovej krajine. Jednou z najviac používaných foriem je štýl „loverboy“, pri ktorom je dievča/žena zlákaná na romantický vzťah a následne predaná zväčša na prostitúciu. Rehoľná sestra Bibiana pôvodom z Nigérie, prejavila záujem aj o preventívne materiály nášho projektu, konkrétne o kampaň Dve malé dievčatá, ktorú by bolo možné prispôsobiť aj reáliám Nigérie, ako zdrojovej krajiny.Stretnutie prinieslo okrem prednášok a zaujímavých workshopov aj priestor na osobné rozhovory s účastníkmi a hosťami.

Vzájomnými rozhovormi, zdieľaniami osvedčených praktík sme vytvorili komunitu pomáhajúcich organizácii, ktorej záleží na zachovaní dôstojnosti a obnovení viery v seba samých v ľuďoch, ktorým pomáha. Zároveň však apeluje na každého človeka tejto globálnej spoločnosti, aby prijal zodpovednosť za každodenné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú kvalitu života tých druhých. Na základe vzájomnej výmeny skúseností sa vytvoril dobrý základ pre ďalšiu spoluprácu a podporu.