Trnavská arcidiecézna charita pripravila Týždeň charity | Slovenská katolícka charita


Trnavská arcidiecézna charita pripravila Týždeň charity

pridal: wp-dev | dátum: 13. augusta 2017 | kategória: Aktuality

Charita je len pre bezdomovcov, charita je len pre veriacich ľudí, jej hlavnou úlohou je zbierať staré šaty a variť pre chudobných teplú polievku. Tieto najčastejšie predsudky verejnosti sa stali heslami Týždňa charity, ktorý sa uskutoční v dňoch od 14. do 18. augusta 2017 vo viacerých mestách na území Trnavskej arcidiecézy.

Zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) chcú počas neho šíriť osvetu o tom, komu, ako a prečo pomáhajú. Zároveň chcú upozorniť na to, že chudoba na Slovensku rastie a systém našich sociálnych služieb je nedostatočný. Navštívia preto deväť najväčších miest v diecéze, a to netradične, na bicykloch. Celkovo plánujú prejsť viac ako 360 kilometrov.

Príbehy, ktoré denne zažívajú s klientmi, porozprávajú na námestiach v Novom Meste nad Váhom, v Piešťanoch, Hlohovci, Seredi, Šali, Komárne, Dunajskej Strede, Galante a v Trnave. Presne takéto veľké je totiž územie, v ktorom TACH poskytuje sociálne a poradenské služby pre ľudí, ktorí sa ocitli v životnej kríze.

„Na zvončeky v našich charitách zazvoní denne asi 300 ľudí. No nie sú to len bezdomovci, ako sa verejnosť nesprávne domnieva,“ hovorí riaditeľ TACH Miroslav Dzurech.

Zaodieť a zasýtiť sa, urobiť si základnú hygienu, oprať si oblečenie, nájsť útočisko počas noci a poradiť sa o svojej životnej situácii prichádzajú podľa neho rôzni ľudia. Za niektorými príbehmi stoja zdravotné problémy, závislosti, vzťahy, ktoré zlyhali a agresivita. Ak svoje problémy nedokážu ľudia riešiť, končia často až pri exekúciách. „Fenoménom dnešnej doby je generačná chudoba. Ide o tri a viac generácií, ktoré žijú na ubytovniach bez ambície mať vlastné bývanie. Nemajú finančnú gramotnosť, neuvedomujú si, že človek má mať prácu a platiť účty. Deti chodia poza školu, pretože aj ich rodinné vzory prežili život práve takto,“ doplnil Miroslav Dzurech.

Do ekonomických problémov sa dostávajú aj slovenskí seniori. Zadlžia sa, pretože sú ľahkou obeťou pre podvodníkov, ktorí ich okradnú alebo oklamú. Mnohí si pre nízke dôchodky nemôžu kúpiť lieky, ich zdravie je nalomené, no nemôžu si dovoliť zaplatiť sociálne zariadenie, v ktorom by sa o nich postarali.

Podľa oficiálnych štatistík dnes na Slovensku žije na hranici chudoby až 670-tisíc ľudí.

Že sa počet biednych zvyšuje, pociťujú aj zamestnaci charity. „Slovenský systém sociálnych služieb je nedostatočný. Sú miesta, kde sociálne zariadenia neexistujú vôbec a miesta, kde nie sú dostupné pre každého. Ľudia, o ktorých sa sociálny systém nedokáže postarať, potom hľadajú tú najzákladnejšiu pomoc u nás. Je ich čoraz viac, no naše možnosti sú obmedzené,“ zdôraznil Miroslav Dzurech.

V Trnave a Seredi je TACH jedinou organizáciou, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova. V Hlohovci zas chýba nízkoprahové denné centrum, kam by sa ľudia v kríze mohli prísť osprchovať, oprať si veci a obliecť sa do nových, dostať sociálne poradenstvo a v zime nájsť útočisko pred mrazom. Sociálne služby pre ľudí v krízovej životnej situácii sú nedostatočné aj v ostatných mestách, kde TACH pôsobí. “Aj preto chceme hovoriť o potrebe pomáhať a naše dôvody sú zrejmé. Zdravá spoločnosť sa o týchto ľudí potrebuje postarať. Jednak kvôli komunálnej hygiene a jednak kvôli predchádzaniu kriminalite,“ dodáva na záver Miroslav Dzurech.

Bližšie informácie a podrobný program Týždna charity nájdete tu