Tvár pôstno-krabičkovej kampane Sally spozná vďaka Slovákom hodnotu detstva | Slovenská katolícka charita


Tvár pôstno-krabičkovej kampane Sally spozná vďaka Slovákom hodnotu detstva

pridal: wp-dev | dátum: 28. mája 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: archív SKCH – Margita Kačányiová, máj 2012

Ľudia zo Slovenska môžu napomôcť k dostavbe centra pre deti, postihnuté vírusom HIV a ochorením AIDS v Ugande – zapojením sa do kampane Slovenskej katolíckej charity (SKCH), ktorá trvá do konca mája. Pre verejnosť bola ku Dňu Afriky zverejnená prezentácia o konkrétnych aktivitách a rozvojovej pomoci SKCH v ugandskom Adjumani.

Z prezentácie SKCH (na stránke www.charita.sk), bilancujúcej trojmesačnú kampaň „Pôstna krabička pre Afriku“, sa môžu slovenskí darcovia a darkyne dozvedieť – ako sú a budú ich finančné dary použité. Do centra pre siroty postihnuté HIV a AIDS v Adjumani, plánovali terénne pracovníčky pôvodne prijať štyridsať detí – podľa posledných správ však takúto pomoc nutne potrebuje viac ako sto detí v okolí. Každé euro zo Slovenska bude na severe Ugandy použité na zabezpečenie lepšej budúcnosti deti ako je Sally, ktorá sa stala tvárou charitnej kampane. To, čo je pre nás na Slovensku samozrejmosťou, deti v Ugande nepoznajú: dôstojné detstvo, základné vzdelanie, pestrú stravu a zdravotnú starostlivosť.

V Ugande je rozvojová pomoc potrebná

Rozvojový projekt na severe Ugandy skrsol v hlavách spolupracovníčok SKCH: laickej misionárky Margity Kačányiovej a zdravotnej sestry Catharine Ririovej ešte v Južnom Sudáne, kde predtým spolu pôsobili. Po zmonitorovaní situácie a reálnych potrieb ľudí v oblasti Adjumani začali v apríli 2011 stavať centrum pre HIV/AIDS postihnuté siroty.

Na dostavbu centra však potrebovali financie a tak sa SKCH rozhodla spustiť pôstno-krabičkovú kampaň, po vzore írskej katolíckej charity Trocaire, ktorá ju úspešne realizuje už desiatky rokov a vďaka vyzbieraným prostriedkom už pomohla zmeniť životy mnohých ľudí v chudobných treťosvetových krajinách. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák vysvetľuje, že „charita musela hľadať individuálnych darcov na Slovensku, lebo formou štátnej grantovej podpory to nebolo možné – Uganda totiž (na rozdiel od Kene či Južného Sudánu) nie je pre Slovensko prioritnou krajinou v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, no naša pomoc je tam potrebná.“

Priebeh a odozva na pôstno-krabičkovú kampaň

V januári počas monitorovacej cesty v Ugande našli pracovníci charity počas návštevy HIV-pozitívnych ľudí v Adjumani tvár kampane – 12-ročnú HIV-pozitívnu sirotu Sally. Prostredníctvom vypovedania jej osobného príbehu mohla charita zrozumiteľne vysvetliť slovenskej verejnosti – význam pomoci najzraniteľnejšej časti ugandského obyvateľstva – deťom ako Sally. Prezident SKCH a spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka sa snaží vštepovať myšlienku solidarity do sŕdc nielen slovenských veriacich: „Buďme blízko pri človeku a pomáhajme aj na africkom kontinente núdznym, ktorí trpia viac, ako my“.

Už v marci boli pripravené pre potenciálnych slovenských darcov a darkyne špeciálne obálky, obsahujúce pôstnu krabičku s fotografiou malej Sally, DVD s filmom “Dar lásky pre Ugandu”, info-leták o použití peňazí v Adjumani a poštovú poukážku pre prípadné dary. Kampaň štartovala v období pôstu, keď ľudia prehodnocujú svoje životy, odopierajú si niektoré materiálne potreby a môžu symbolicky ušetrené eurá venovať ľuďom v núdzi. Hneď v prvý týždeň po spustení kampane telefonovali traja ľudia na sekretariát charity, že si chcú malú Sally aj s jej dvoma súrodencami adoptovať.

Kedysi hlavným problémom vojna, dnes AIDS

Koncom marca Slovensko osobne navštívili hostky z Ugandy (terénne pracovníčky Margita Kačányiová a Catharine Ririová), aby svojím svedectvom podporili kampaň a vysvetlili potrebu pomoci v oblasti – dvadsať rokov sužovanej občianskou vojnou a v súčasnosti postihnutej chorobou AIDS. Takmer v každej rodine v oblasti Adjumani sa nachádza niekto s touto diagnózou.

Na prelome marca a apríla zrealizovala SKCH vo vybraných slovenských základných školách workshopy rozvojového vzdelávania – na špeciálnu tému so vzácnymi hostkami z Ugandy. Ugandská zdravotná sestra Catharine Ririová bola postavená pred náročné a komplexné otázky od slovenských detí. Základoškolákov v Jakubove zaujímala vojna v Ugande, hladomor, šírenie vírusu HIV či klimatické zmeny v Afrike. Neskôr sa objavili aj menej vážne otázky, týkajúce sa nosenia ťažkých bremien na hlavách či prípravy tradičného ugandského jedla. Deti z Devínskej novej vsi zaujímalo aj to, či ugandská zdravotná sestra počas svojej návštevy Slovenska ochutnala slovenské halušky, a či stihla navštíviť McDonald.

Ako ešte možno pomôcť ugandským sirotám

K dnešnému dátumu (k 28. máju) sa vyzbieralo v rámci kampane „Pôstna krabička pre Afriku“ 53 437 EUR.Prezident SKCH a spišský diecézny biskupMons. Štefan Sečka ďakuje všetkým doterajším darcom a darkyniam za to, že krabičku napĺňali duchovným povzbudením a finančným darom aj po skončení pôstu – táto pomoc totiž znamená nádej a šancu na lepší život pre ugandské siroty a HIV-pozitívne deti.

Po dostavaní centra pre tieto deti plánujeSKCH spustiť v Ugande projekt adopcie na diaľku – aby bolo konkrétnym deťom zabezpečené vzdelávanie. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák objasňuje: „Hoci základné školstvo je vo väčšine afrických krajín zadarmo, ak dieťa nemá zakúpenú predpísanú uniformu či školské pomôcky – do školy chodiť nemôže. Keďže máme priamo v Adjumani našu pracovníčku – bude zabezpečená podpora aj kontrola sprostredkovania potrebného vzdelania konkrétnym deťom.“ Preto sa projekt ADOPCIA NA DIAĽKU®, ktorý realizuje SKCH na Slovensku už od roku 1996, po krajinách ako Haiti, Vietnam, India či Albánsko rozšíri v najbližších mesiacoch aj o Ugandu.

Ešte niekoľko dní ostáva do ukončenia kampane na podporu a zlepšenie budúcnosti ugandských sirôt v Adjumani. No už teraz (po troch mesiacoch od spustenia kampane) možno povedať, že vďaka financiám od slovenských darcov a darkýň sa stavba centra pre HIV-pozitívne siroty posúva viditeľne vpred.

Verejnú zbierku možno podporiť až do konca mája,

a to formou sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Zbierku možno podporiť aj zaslaním príspevku na účet Slovenskej katolíckej charity: 4008058424/7500 v ČSOB, v. s. 174. Viac informácií o kampani „Pôstna krabička pre Afriku“, ako aj o pomoci SKCH v rozvojových krajinách, možno nájsť na stránke www.charita.sk.

Zverejňujeme prezentáciu o kampani “Pôstna krabička pre Afriku” a aktivitách SKCH v Ugande. Stačí kliknúť TU

anglickú verziu prezentácie si môžete pozrieť TU