Týždeň dobrovoľníctva | Slovenská katolícka charita


Týždeň dobrovoľníctva

pridal: wp-dev | dátum: 14. septembra 2016 | kategória: Aktuality

Cieľom týždňa dobrovoľníctva, ktorý bude prebiehať v termíne 16. – 22. septembra 2016, je upozorniť verejnosť na dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti pre všetkých. Týždeň zároveň poskytne priestor organizáciám, aby prostredníctvom rôznych aktivít propagovali svoju činnosť.

Týždeň dobrovoľníctva sa v Bratislave a Bratislavskom kraji koná už po druhýkrát a organizátorky sa už teraz tešia na všetkých zapojených dobrovoľníkov. „Kampaň Týždeň, ktorý zmení tvoj život NADOBRO má motivovať k dobrovoľníctvu čo najviac ľudí, bez ktorých by mnohé organizácie nemohli uskutočňovať svoju činnosť. Minulý rok sa do týždňa zapojilo 504 ľudí, tento rok chceme ich počet znásobiť“, hovorí Gabriela Podmaková, výkonná riaditeľka BDC.

Každý, kto má záujem zmeniť svoj život NADOBRO sa bude môcť zapojiť do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Okrem priameho zapojenia sa do dobrovoľníckej aktivity sa verejnosť môže ísť pozrieť aj do konkrétnych organizácií, kde sa dozvedia o dobrovoľníckych programoch viac napríklad na Trhu dobrovoľníctva. Tento rok sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojí aj Slovenská katolícka charita. V rámci Trhu dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční v Starej tržnici v Bratislave, sa môžete v našom infostánku dozvedieť viac o práci dobrovoľníkov, ale aj o možnostiach dobrovoľníctva, či už doma alebo v zahraničí.

V Bratislavskom kraji bude Týždeň dobrovoľníctva prebiehať v Bratislave, Senci, Modre, Stupave a Jabloňovom. Zapojiť sa však bude možné aj v iných krajoch, kde Týždeň dobrovoľníctva organizujú regionálne dobrovoľnícke centrá.