Pripoj sa k týždňu pomoci a buď #SrdcomChariťák! | Slovenská katolícka charita
           
               

Pripoj sa k týždňu pomoci a buď #SrdcomChariťák!

Tretím ročníkom Národného týždňa charity ťa pozývame, aby si sa stal súčasťou spoločenstva Charity.

Vlna solidarity počas pandémie ukázala, že ľudia sa dokážu spojiť a vzájomne si pomáhať. Pomoc sa stala prirodzenou súčasťou prekonávania ťažkého obdobia a viditeľnou súčasťou nášho sveta. Všetci sme chceli nejako prispieť a o svoj čin sa podeliť. Viac sme sa zaujímali o trpiacich, sociálne slabých a seniorov.

Teraz, keď sa svet pomaly navracia do starých koľají, záleží nám na tom, aby sme uprostred vlastných problémov nezabudli na núdznych, ani na radosť z ľudskej spolupatričnosti. Charita v zmysle nezištnej pomoci prestala byť chápaná ako niečoho cudzie a marginálne či výnimočne príležitostné. A práve tomu chceme venovať posolstvo tohtoročného podujatia. Nech nás povzbudzuje k tomu, aby sme si naďalej preukazovali spolupatričnosť a spoznávali ju aj v bežných skutkoch pomoci, ktoré denne konáme.

Národný týždeň charity = Týždeň dobrých skutkov

Všetci sme, či môžeme byť súčasťou charity, stačí mať tomu otvorené srdce. Vďaka heslu kampane #SrdcomChariťák sa môžete zapojiť aj vy a vlastným činom podporiť pomoc núdznym. Spoločne nedovolíme, aby dobré skutky utíchli.


Na treťom ročníku Národného týždňa charity zaznejú príbehy zamestnancov, dobrovoľníkov a núdznych. Podujatie predstaví služby charity a dôležitosť charitnej práce pre spoločnosť cez príbehy a rozprávanie „lokálnych hrdinov“, pre ktorých je charita srdcovkou.

Charita na Slovensku poskytuje lásku a starostlivosť už 93 rokov vďaka ľuďom ochotným pomáhať a svedčiť o dôležitosti nezištnej pomoci. Pripojte sa aj Vy. Akokoľvek malým skutkom pomoci sa môžete stať srdcom Charity.