Ukoncenie zbierky pre hiv/aids matky a deti v Afrike cez DMS na 877 | Slovenská katolícka charita


Ukoncenie zbierky pre hiv/aids matky a deti v Afrike cez DMS na 877

pridal: charita | dátum: 11. mája 2010 | kategória: Aktuality

Zbierka na podporu hiv+ a aids nakazených detí a matiek v Afrike bola ukoncená 31.12.2009 a zasielanie DMS bolo deaktivované dnom 1.10.2010.

Na základe oznámenia výsledkov z Fóra donorov bolo od 1.júla 2009 do 30.septembra 2009 na tento úcel zaslaných spolu 1821 DMS.

V priebehu mesiaca január bude nasledovat kompletné vyhodnotenie zbierky. Zverejnenie bude obsahovat informáciu o vyzbieraných prostriedkov, ktoré boli prijaté na úcet SKCH ako aj o sume v penažnom prevedení za zaslané DMS. Z dôvodu ukoncenia zbierky pre zariadenia, ktoré sa starajú o siroty, ktorým zobral aids rodicov a na pomoc matkám nakazeným vírusom hiv, prosíme, aby ste neposielali DMS na císlo 877 ani na císlo úctu urcené pre túto zbierku.

Dovolujeme si vás upozornit, že ak pošlete DMS na císlo 877, bude vám odúctovaná cena za SMS podla platného cenníka mobilného operátora, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu. Nebude vám však úctované 1 €, ktorým by ste prispeli na zbierku, kedže je už neaktívna. Informácie o spoplatnovaní DMS sa nachádzajú aj na www.darcovskasms.sk, kde nájdete aj vysvetlujúci text.

Všetkým darcom dakujeme za podporu v uplynulom roku a želáme požehnaný rok 2010.