Ukrajina a nové možnosti spolupráce | Slovenská katolícka charita


Ukrajina a nové možnosti spolupráce

pridal: wp-dev | dátum: 23. februára 2016 | kategória: Aktuality

Vo štvrtok 18. februára 2016 navštívila Slovenskú katolícku charitu (SKCH) v Bratislave skupina zástupcov z Arcidiecéznej charity Olomouc z Českej republiky a z Caritas Kolomyja z Ukrajiny. SKCH participovala v minulosti na viacerých spoločných aktivitách s arcidiecéznou charitou Olomouc a s Caritas Kolomyja, ktoré boli zamerané na pomoc núdznym na Ukrajine. Témou spoločného rozhovoru so zástupcami oboch charít bola situácia na Ukrajine a možnosti spolupráce vo viacerých oblastiach Ukrajiny.

Otec Rostislav Strojvus, dlhoročný pracovník Arcidiecéznej charity Olomouc, ktorý je pôvodom z Ukrajiny, bližšie priblížil život vo viacerých ukrajinských regiónoch, ako aj samotné postavenie charít a fungovanie viacerých realizovaných projektov. Následne boli v rámci spoločnej diskusie navrhnuté nové možnosti spolupráce a spoločnej podpory. Veľkým pozitívom, ktoré otec Rostislav uviedol je fakt, že napriek zložitej situácii sa postupne darí na Ukrajine budovať sieť diecéznych charít. Ich práca je však dlhodobo náročná, nakoľko sociálna a ekonomická situácia celej spoločnosti je veľmi ťažká. Kvôli ozbrojenému konfliktu na východe Ukrajiny je po celej krajine rozmiestnených viac ako jeden milión obyvateľov. Ľudia z východu Ukrajiny opustili svoje domovy kvôli bojom v daných oblastiach hlavne z obáv o svoju bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť svojich najbližších. Niektorí odišli do iných časti krajiny k svojim príbuzným. Ostatní bývajú väčšinou v provizórnych podnájmoch. So zabezpečením bývania sa im snažia pomáhať aj diecézne charity, no ich možnosti pomoci závisia od finančných zdrojov. Napríklad v meste Kolomyja a v jeho okolí sa odhaduje počet vnútorných presídlencov na 4 000. Ľudia, ktorí museli opustiť svoje domovy, ostali bez prostriedkov a možnosti normálneho života. Nemajú sa kam vrátiť, a v nových oblastiach, kam prišli, sa nevedia zamestnať, nakoľko vysoká nezamestnanosť je obrovským problémom celej Ukrajiny. Obyvateľstvo preto žije vo veľkej neistote. Caritas Kolomyja viackrát zabezpečovala pre núdznych potravinové balíčky a podľa svojich možností pomáha aj so zabezpečovaním liekov a zdravotníckeho materiálu.

SKCH už v minulosti prostredníctvom finančných, ako aj materiálnych zbierok podala pomocnú ruku ľuďom a regiónom na Ukrajine. V rámci rozvíjania vzájomnej spolupráce pre pomoc núdznym, plánuje SKCH prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® v najbližších mesiacoch podporiť deti, ktoré navštevujú sociálne centrum prevádzkované Caritas Kolomyja. Centrum navštevuje pravidelne približne 40 deti a majú tu zabezpečený teplý obed, sociálne a psychologické poradenstvo, podporu a pomoc s doučovaním, písaním úloh, tvorivé a voľnočasové aktivity. Mnohé deti, ktoré sem prichádzajú, by bez pomoci Caritas Kolomyja trávili čas na ulici. Činnosť tohto centra je takýmto spôsobom aj prevenciou pred kriminalitou u mladistvých. Pomoc cez projekt Adopcia na diaľku® bude primárne zameraná na podporu vzdelávania a rozvoj týchto detí. Veríme, že vďaka darcom zo Slovenska, bude možné okruh podporených detí stále zväčšovať.

Pomôcť ukrajinským deťom cez Adopciu na diaľku® je možné zaslaním pravidelného alebo jednorazového príspevku v ľubovoľnej výške. Číslo bankového účtu v tvare IBAN je: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, do správy pre príjemcu uviesť „Adopcia Ukrajina“. Pri pravidelnom príspevku si môžete vyžiadať aj prihlášku a dva krát v roku od nás dostanete informácie, ako sa deťom zapojeným do programu pomoci na Ukrajine darí.

Kontaktná osoba pre Adopciu na diaľku® – Ukrajina: M. Borčíková, koordinátorka projektu, e-mail: adopcianadialku.ukrajina@charita.sk, web stránka: www.adopcianadialku.sk.