Ukrajinské  deti zápasia so šikanou na školách | Slovenská katolícka charita


Ukrajinské  deti zápasia so šikanou na školách

pridal: Monika Domeniková | dátum: 26. novembra 2022 | kategória: Príbehy pomoci Ukrajina

Pod názvom “Nedajme šikane šancu” sa v pondelok, 21. novembra konala diskusia v diecéznom centre v Žiline. Pod organizátorskou taktovkou Centra podpory v Žiline v diskusii vystúpil predseda výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka, Ivana Feťko-Ivanková a Monika Duždová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Centrum podpory v Žiline týmto spôsobom dáva impulz ministerstvu školstva, aby sa zaoberalo problémom šikany na školách.

Aby sme šikanu nezamietli pod koberec

„Do centra podpory v Žiline, aj ku sociálnym pracovníkom prichádzali sťažnosti od ukrajinských matiek, že majú problém so šikanou na školách. Našim cieľom preto bolo otvoriť túto problematiku a osloviť aj riaditeľov škôl. Hoci sa o tejto téme hovorí,  máme pocit akoby sa stále zametala pod koberec. Oslovili sme preto priamo Richarda Vašečku, aby sa tejto problematike venovali,“ povedal koordinátor centra podpory v Žiline, Ján Gálik.  Zúčastnili sa aj učitelia, aj riaditelia škôl a organizácie venujúce sa mládeži. Informovanosť na školách je podľa jeho slov nízka, deti ani nevedia, že sa dopúšťajú šikany. Tej sa tiež môžu dopúšťať aj učitelia, keď napríklad zosmiešnia, alebo separujú spolužiaka.

Impulz pre ministerstvo školstva

Konkrétne veci, ktoré v diskusii odzneli by mali byť zároveň prednesené aj ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu. „Centrum podpory tak ako prvé podalo impulz ministerstvu školstva, aby sa zaoberalo problémom šikany na školách. Chceme zvýšiť povedomie a informovanosť  na školách, pretože šikana sa netýka len odídencov, ale je to bežný jav na školách aj pre slovenské deti,“ doplnil Ján Gálik.

So vzdelávaním chce centrum podpory v Žiline pokračovať aj naďalej. Chce byť miestom nielen stretávania sa a trávenia voľného času, ale tiež miestom nadobúdania vedomostí. Okrem kurzov slovenského jazyka plánuje ponúkať aj rôzne odborné a špecializované kurzy.

Centrá podpory sa po celom Slovensku venujú integrácii ľudí v núdzi, dnes predovšetkým odídencov, ktorí sa rozhodli ostať na Slovensku. Ich cieľom je spájať nielen slovenské a ukrajinské komunity, ale aj ľudí medzi sebou.