Ukrajinskí odídenci sú stále témou pre celú Európu | Slovenská katolícka charita


Ukrajinskí odídenci sú stále témou pre celú Európu

pridal: Monika Domeniková | dátum: 2. októbra 2023 | kategória: Aktuality

Ukrajinskí odídenci sú témou pre všetky európske krajiny. Na Slovensku pritom charita urobila mnoho v oblasti integrácie ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Uviedol to počas návštevy Slovenska prezident Caritas Europa a riaditeľ Caritas Rakúsko Michael Landau.

V rámci návštevy, ktorá sa koná v pondelok a utorok sa zoznámil s jednotlivými projektami Slovenskej katolíckej charity a v programe bola tiež svätá omša v katedrále sv. Martina. Počas svojej cesty na Slovensku sa rozprával aj s klientami charitného zariadenia Samária v rámci Bratislavskej arcidiecéznej charity. V utorok navštívi tiež trnavské Centrum pomoci človeku, kde sa venujú ľuďom bez domova.

prezident Caritas Europa Michael Landau (zľava) s generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity Miroslavom Dzurechom

„Nezabúdajme na tých, ktorí sú osamelí. Je veľmi dôležité ako sa naša spoločnosť postará o starých a nevládnych ľudí,“ vyzval Landau. Starnutie populácie sa pritom čoraz viac dotýka aj charitnej práce.Otázka osamelosti je pritom realitou v mnohých krajinách. Starostlivosť o starých ľudí v hospicovej starostlivosti je dôležitou otázkou a charitné organizácie Caritas spolu v tejto otázke spolupracujú,“ doplnil.

Zároveň pripomenul aj samotný cieľ charitnej práce, zostať nablízku biednym a osamelým. „Európa by bola oveľa chudobnejšia, ak by nebolo práce, ktorú každodenne vykonáva charita. Vnímam, že na Slovensku ide predovšetkým o prácu s bezdomovcami, osamelými ľuďmi a tiež prácu so seniormi a hospicovú starostlivosť. Táto práca je zároveň aj  vyjadrením viery,“ pripomenul duchovný rozmer charitnej práce.

Slovenská katolícka charita spolupracuje s Caritas Europa napríklad v rámci rôznych pracovných skupín. „Stretávame sa tam s krajinami, ktoré majú rovnaké problémy, alebo  riešia podobné témy. Je to miesto, kde zdieľame rovnaké hodnoty, projekty a nápady,“ povedala Alexandra Mruk Papaianopol, riaditeľka humanitárnej pomoci a integrácie Slovenskej katolíckej charity.

Slovenská katolícka charita je súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít – Caritas Internationalis (CI) so sídlom v Ríme a Caritas Europa (CE) v Bruseli. Je tak medzinárodne prepojená s inými charitatívnymi organizáciami.