Upratovanie neporiadku zamestnáva Haitanov | Slovenská katolícka charita


Upratovanie neporiadku zamestnáva Haitanov

pridal: wp-dev | dátum: 11. mája 2010 | kategória: Aktuality

Bratislava, 11.02.2010

Uprostred budovy znicenej masívnym zemetrasením drží Marie-France Forbin lopatu, aby nabrala sutinu, ktorá sa prevažuje na obdalec stojaci kamión. Marie je matka štyroch detí je jednou z viac ako 12.000 Haitanov, ktorí boli povolaní odpratávat trosky. Toto nariadenie je súcastou systému OSN, ktorého cielom je poskytnút nezamestnaným docasnú prácu.

V hlavnom meste Port-au-Prince sa na uliciach hromadia odpadky do výšky, cesty sú zrútené a zablokované troskami budov, odstranujú sa tony sutiny, vynášajú telá obetí, aby sa ulahcil prechod humanitárnej pomoci a zastavilo sa šírenie infekcných chorôb.

“Som štastná, že mám túto prácu. Umožnuje mi nakúpit viac potravín,” hovorí Forbin, ktorá nosí modrú kombinézu, ked pracuje. Zatial co ona pracuje, jej najstaršia 15-rocná dcéra, sa stará o ostatné deti v jednom zo sto táborov. Iniciatíva, známa ako „cash-for-work scheme“ je koordinovaná prostredníctvom Rozvojového programu OSN (UNDP) v rámci pomoci a obnovy na silné zemetrasenie. Program platí pracovníkom sumu 4 doláre za pol dna pracovnej sily a dáva im jedlo. Pracovníci rozbíjajú úlomky na menšie kusy a cistia verejné priestranstvá a osady. Schéma je zameraná na tých, ktorí prišli o svojich rodinných príslušníkov v dôsledku zemetrasenia a na ženy, ktoré sú živitelkami až 40 percent domácností. V nadchádzajúcich mesiacoch sa pocíta so zabezpecením práce pre 100.000 ludí a ak bude zabezpecené dostatocné financovanie, projekt sa rozšíri až na 220.000 ludí vrátane tých, ktorí žijú v iných mestách, napr. Leogane a Jacmel. Spolu s prístavmi, polnohospodárstvom a textilným odvetvím by sa tak stal tento program najväcším zamestnávatelom v Port-au-Prince.