Ústavný súd vrátil ľuďom slobodu výberu sociálneho zariadenia | Slovenská katolícka charita


Ústavný súd vrátil ľuďom slobodu výberu sociálneho zariadenia

pridal: wp-dev | dátum: 29. júna 2010 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita, ako člen v predsedníctve Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, víta rozhodnutie vydané Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktoré hovorí o nesúlade zvýhodňovania verejných poskytovateľov sociálnych služieb oproti neverejnými poskytovateľom s Ústavou SR.

Ústavný súd SR v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že zákonom o sociálnych službách nie je možné vytvoriť kategóriu privilegovaných verejných poskytovateľov sociálnych služieb, a ostatným subjektom z radov neverejných poskytovateľov ponechať iba zvyškovú klientelu. Takýto mechanizmus nie je legitímny, pretože zjavne znevýhodňuje neverejných poskytovateľov služieb a vytvára podmienky, ktoré sú pre nich likvidačné.

„Na deštrukčné až ničivé dopady Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách upozorňovali niekoľkokrát riaditelia diecéznych charít, predovšetkým Ing. Cyril Korpesio a PhDr. Ing. Pavol Vilček. Toto rozhodnutie nepovažujeme za vyhraný boj. Je to len oficiálny spôsob, ktorým sa môžeme dožadovať nápravných opatrení, pretože sú absolútne nutné.“, dodáva Radovan Gumulák.

Sme veľmi radi, že zaznelo to, na čo sme v Asociácii posledný rok poukazovali. Veríme, že nová vláda predloží ešte v tomto roku novelu Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V rozhodnutí Ústavného súdu sa píše, že sa tak má udiať do šiestich mesiacov od zverejnenia rozhodnutia v Zbierke nálezov ÚS SROV. Ak sa tak neudeje v stanovenom limite, prestanú napadnuté uznesenia platiť.

„APSS zastáva názor, že ak právny systém Slovenskej republiky umožnil aby sociálne služby poskytovali verení aj neverejní poskytovatelia, tak je nutné, aby mali rovnaké podmienky na ich zabezpečovanie. Nie sú tu predsa naši a vaši klienti. Ale sú tu predovšetkým naši občania a naši klienti, ktorým dnešné rozhodnutie Ústavného súdu povedalo: Ste rovnoprávni.“, hovorí predsedníčka APSS.

APSS SR má v súčasnosti viac ako 45.000 hlasov pod petíciou, ktorou sme sa pýtali: Ste za zrovnoprávnenie klientov verejných a neverejných zariadení? Zdá sa, že potrebu zmeniť daný stav potvrdil aj Ústavný súd SR svojim dnešným rozhodnutím. Zbieranie podpisov bolo predĺžené až do konca roka. Podporiť ju môžete priamo nachangenet.sk.