V Bardejove otvorili nové centrum podpory | Slovenská katolícka charita


V Bardejove otvorili nové centrum podpory

pridal: Monika Domeniková | dátum: 10. decembra 2022 | kategória: Aktuality

Integrovať odídencov do spoločnosti prostredníctvom rozličných aktivít je cieľom novootvoreného centra podpory v Bardejove. Funguje už od začiatku novembra, slávnostne ho otvorili v stredu 7. decembra. Venovať sa v ňom budú odídencom, ktorí museli opustiť svoje domovy a rozhodli sa odísť na Slovensko.

Priestory posvätil vladyka Peter Rusnák. „Poskytli  sme približne 200 služieb. Najčastejšie išlo o ubytovanie, hľadanie zamestnania, konzultácie so sociálnym pracovníkom, humanitárnu a potravinovú pomoc, pomoc seniorom, voľnočasové aktivity, ale i kreatívne dielne. Odídenci môžu u nás nájsť komplexné poradenstvo, sociálnu pomoc,“ povedala projektová manažérka Grékokatolíckej charity v Prešove, Alena Mitaľová.

Nachádza sa na sídlisku Vinbarg v objekte fary a má troch zamestnancov: koordinátora, sociálneho pracovníka a tlmočníka.

„V Bardejove je skupina okolo 300 odídencov, ktorí nemali takéto zázemie, kde by sa mohli stretávať a kde by mali pracovníka, ktorý by sa im priamo venoval. Snažíme sa o scelenie komunity, ktorá sa tam nachádza.  V budúcnosti by sme sa naďalej chceli venovať tejto cieľovej skupine a uvažujeme aj o sociálnom poradenstve, špecializovanom poradenstve a rozšírení cieľovej skupiny,“ doplnila A. Mitaľová.  

Nové centrum vzniklo vďaka podpore z projektu Emergency appeal, ktorý rieši rozličné krízy a humanitárne katastrofy vo svete. V rámci Grékokatolíckej charity Prešov ide o druhé centrum, prvé otvorili 1. júla v Prešove.

Foto: GKCH