V charite hľadajú kreativitu v tabuľkách | Slovenská katolícka charita


V charite hľadajú kreativitu v tabuľkách

pridal: Monika Domeniková | dátum: 7. mája 2023 | kategória: Aktuality

Čo má spoločné Excel a kreativita? Psychológia a vzorce? Áno, na prvý, druhý aj tretí pohľad nič. Keď sa navyše do tohto primieša slovo charita, vznikne z toho nesúrodý mix. O opaku sme sa rozprávali s excelmaniačkou Zuzanou Pogranovou, ktorá exceluje s Excelom. 

Od začiatku roka venujete charite svoj čas, energiu a vzdelávate charitných pracovníkov. Prečo?

S charitou som prišla do kontaktu, keď som bola na vysokej škole. Spoznala som ľudí, ktorí pre charitu na východnom Slovensku pracovali. Videla som, že vzdelávanie je podstatné, ale financie boli primárne určené na pomoc ľuďom v núdzi. Chcela som, aby sa preto týmto pracovníkom vrátila pomoc, ktorú poskytujú. A tak som začala pomáhať zas na oplátku im.  

Ako ste sa k tomuto dobrovoľníctvu dostali?

Popri vzdelávaní, ktoré si priebežne dopĺňam, som natrafila na webinár, v ktorom sa spomínalo aj poskytovanie kurzov zadarmo. Mne sa tá myšlienka zapáčila a keď ma oslovili z charity ohľadom kurzov pre zamestnancov, dohodli sme sa na takejto pomoci. Hoci najskôr išlo len o niekoľko kurzov, po čase sme prišli na to, že to nestačí a preto som sa rozhodla venovať charite väčší priestor.

Čo teda v charite robíte?

Robím školenia Excelu v Bratislave a v Dolnom Smokovci. Ide o rôzne úrovne: začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí. Takéto delenie má svoj význam, pretože keď je v skupine mix ľudí na rôznych úrovniach, nastáva problém. Tí šikovnejší sa niekedy nudia, lebo sa ide tempom tých, ktorí s Excelom veľmi nerobia. Alebo naopak. Keď sa niekto pokročilí niečo spýta, potom sú začiatočníci vyľakaní. Z praxe sa mi osvedčilo maximálne 10 účastníkov v skupine, ideálne je 4 až 5 ľudí.

Ako ste sa stali odborníčkou na Excel?

Znie to možno neuveriteľne, ale už keď som študovala na univerzite, tak ma to bavilo. Jedna kamarátka potrebovala pomôcť so vzdelávacou akciou. Vtedy som síce nemohla, ale keď ma zavolala druhýkrát, tak som sa začala venovať vzdelávaniu popri práci. Išlo najskôr len o niekoľko školení do roka. A keď som neskôr uvažovala o zmene zamestnania, hneď som vedela, čo chcem robiť.

A školíte už 10 rokov. Čo sa odvtedy zmenilo?

Už keď som začínala ako lektorka, bolo mnoho oblastí, v ktorých som si potrebovala doplniť znalosti. Excel sa stále vyvíja, dopĺňa a vylepšuje, preto je vzdelávanie aj pre mňa neustálym procesom. Napríklad najnovšie sú to dynamické funkcie. Dajú sa s nimi robiť také veci, o ktorých by sa nám pred niekoľkými rokmi ani nesnívalo. Síce to zaberá mnoho času, ale baví ma to. Musím sa aj ja vzdelávať, pretože okrem školení robím aj konzultácie a spracovávam rôzne analýzy, čo je pomerne kreatívna činnosť.

Kreatívna činnosť? To sa mnohým určite nespojí s Excelom

Áno, toto spojenie na prvý pohľad asi nedáva zmysel, no keď niekto potrebuje analyzovať údaje, je dobré vymyslieť systém, ktorý bude fungovať s čo najmenšou námahou a za čo najkratší čas. Je to teda nielen nejaká technická kreativita – ako čo nastaviť, ale tiež vizuálna, pretože napríklad aj reporty musia dobre vyzerať. Čiže musí tam byť aj kreativita, ktorú si väčšina ľudí spája s vizuálnou stránkou, alebo s niečím estetickým.

Ako vnímate školenia z pozície lektorky?

Vzdelávanie je investícia, ktorá nám pomáha dlhodobo. Žiaľ mnohí ľudia to takto nevnímajú. Niekto sa trápi s tabuľkami a možno aj práve preto nemá svoju prácu rád. Teší sa na dovolenku, ktorá mu pomôže zresetovať. Potom sa vráti späť do pracovného prostredia a má pocit, že nikde nebol a potrebuje ďalšiu. Čiže tiež je to jednorazová investícia, rovnako ako školenie. Avšak jej benefit je často krátkodobý, keďže ho práca vyčerpáva. Na druhej strane niekedy aj len jeden deň školenia môže byť dlhodobým prínosom. Neraz sa po školení stáva, že ľudí spracovanie údajov začne dokonca baviť, keďže spoznali nové excelovské nástroje a postupy, ktoré im prácu zjednodušujú a tým šetria čas i energiu. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité investovať rovnako do voľnočasových aktivít, ako aj do vzdelávania.