V koži utečenca sa ocitli viaceré zahraničné charity | Slovenská katolícka charita


V koži utečenca sa ocitli viaceré zahraničné charity

pridal: Monika Domeniková | dátum: 25. októbra 2023 | kategória: Aktuality

O skúsenostiach z oblasti migrácie diskutovali počas trojdňovej návštevy zástupcovia charít z 12-tich krajín. Od pondelka 23. do stredy 25. októbra Slovenská katolícka charita hostila predstaviteľov charít z oblasti advokácie a migrácie.

V rámci pracovnej skupiny k migrácii hovorili o skúsenostiach s utečencami v rámci rôznych krajín, predovšetkým však z európskeho pohľadu. Z Bratislavy sa zástupcovia medzinárodných charít presunuli do žilinského centra podpory, aby sa na chvíľu ocitli v koži utečenca. Prostredníctvom simulovaných životných situácií odídencov tak prichádzali ako odídenci na Slovensko a žiadali o pomoc a podporu.

V centre podpory v Žiline im predostreli životné situácie odídencov a ich riešenia. „Bolo to pre mňa emocionálne veľmi dôležité, pretože som mohla vidieť, ako pracuje charita v teréne, na mieste, kde prichádzajú utečenci z Ukrajiny aj z iných krajín. Mohla som na vlastnej koži zažiť pocity, ktoré odídenci majú, keď sem prichádzajú. Zároveň som sa dozvedela, ako ich charita podporila aj prostredníctvom psychologickej pomoci a akým spôsobom pre nich hľadali riešenia,“ povedala jedna z účastníčok podujatia, Cecilia Nikoletti, ktorá je advokačnou pracovníčkou v oblasti migrácie pri Caritas Internationalis so sídlom v Ríme. 

Nové priestory centra podpory v Žiline prišiel požehnať  biskup  Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis s generálnym vikárom Martinom Kramarom a tajomníkom biskupa Andrejom Krekáčom. Ďalšou zastávkou bola Godzone tour v Žiline. V stredu 25. októbra sa zástupcovia charít oboznámili aj s činnosťou Slovenskej katolíckej charity.

Nielen teraz, ale už dlhodobo čerpáme inšpiráciu z krajín, ktoré majú bohaté skúsenosti s migráciou. Aj keď sme sa posunuli vpred a máme už riešenia na rôzne otázky, chceme sa inšpirovať skúsenejšími, aby sme mohli efektívnejšie pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní,“ povedala riaditeľka humanitárnej pomoci a integrácie Slovenskej katolíckej charity, Alexandra Mruk Papaianopol.

Okrem Slovenska sa zúčastnili charity z Bulharska, Dánska, Talianska, Belgicka, Arménska. Nechýbali ani účastníci z Albánska, Rakúska, Ukrajiny a Česka. Pozvanie prijali aj predstavitelia z medzinárodnej siete charít Caritas Internationalis a Caritas Európa.

Slovenská katolícka charita má najväčšiu sieť centier podpory pre odídencov na Slovensku. Poskytuje v nich humanitárnu pomoc, jazykové a odborné kurzy, psychologickú pomoc, ale aj workshopy a voľnočasové aktivity. Slovenská katolícka charita je súčasťou medzinárodnej siete charít Caritas Internationalis. Koordinačným orgánom tejto celosvetovej konfederácie je generálny sekretariát Caritas Internationalis so sídlom v Ríme, Ženeve a New Yorku. Vďaka tejto sieti charít pomáhala Slovenská katolícka charita odídencom už od začiatku vypuknutia konfliktu na Ukrajine.