V Nigérii 43 krajín zjednotených v boji proti obchodovaniu s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


V Nigérii 43 krajín zjednotených v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

pridal: wp-dev | dátum: 12. septembra 2016 | kategória: Aktuality

Približne 60 miliónov ľudí muselo v roku 2015 utekať zo svojich krajín alebo bolo nútene presídlených. Neutíchajúca hrozba terorizmu a extrémna chudoba vrhá v Afrike tisícky mladých ľudí a detí do rizika pracovného či sexuálneho vykorisťovania. Zúfalý boj o prežitie a túžba po lepšom živote ich stavia do extrémne zraniteľnej pozície voči nenásytným obchodníkom.

Takmer 150 účastníkov zo 43 krajín sveta sa stretlo v dňoch 5. až 7. septembra 2016 v Abuji v Nigérii, aby posilnili spoluprácu zdrojových, tranzitných a cieľových krajín v boji proti novodobému otroctvu. Medzinárodnú konferenciu “Human Family, One Voice, No Human Trafficking” zorganizovali po prvýkrát na území Afriky Caritas Internationalis a Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich. Na konferencii boli prítomné strany zo všetkých oblastí života a celého sveta. Spolu uvažovali, ako najlepšie bojovať proti hrozbe obchodovania s ľuďmi, ktorá je považovaná “za novodobé otroctvo”. V rámci okrúhlych stolov a panelových diskusií sa účastníci zaoberali najmä štyrmi najväčšími súčasnými problémami, a to obchodovaním s deťmi, sexuálnym a pracovným vykorisťovaním, obchodovaním s ľuďmi v krajinách konfliktu a obchodovaním v námornom a rybárskom priemysle. Zámerom konferencie bolo posilniť väzby medzi zúčastnenými stranami, inšpirovať k spoločným krokom a zdieľať príklady dobrej praxe spoločného boja proti novodobému otroctvu.

Jedna vec rezonovala počas konferencie veľmi jasne. Obchodovanie s ľuďmi je závažný zločin, ktorý nemožno vykoreniť jednou vládou, inštitúciou či organizáciou. Obchodníci s ľuďmi sú organizovaní a koordinovaní v ich systematickom zneužívaní najzraniteľnejších ľudí. Tých, ktorých by sme mali ochraňovať a podať im pomocnú ruku. Väčšina rečníkov označila chudobu za kľúčový faktor, ktorý má za následok, že ľudia sú extrémne ovplyvniteľní a zraniteľní. Výrazne pomôcť by mohlo vzdelávanie a odstránenie nerovnosti. Obete obchodovania sú skryté pred očami krajín celého sveta. Sú to muži pracujúci na jahodových farmách v Európe, ženy zneužívané na pouličnú prostitúciu, rybári uväznení na lodiach, ktorých existencia je orientovaná len na lov rýb, ktoré sú servírované v drahých reštauráciách.

Slovenskú katolícku charitu (SKCH) a Radu pre migrantov pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) na konferencii zastupovala pracovníčka SKCH Anna Bartošová. Ako uviedla po návrate na Slovensko,najhlbším zážitkom bola pre ňu prítomnosť kardinála Tagle, Arcibiskupa Filipín a prezidenta Caritas Internationalis. Vo svojom príhovore kardinál zdôraznil, že otroctvo nie je téma minulých storočí ale téma natoľko aktuálna, že si vyžaduje samostatnú konferenciu. Naproti vedeckému a technickému pokroku podľa neho vo svete často nachádzame ľudí, ktorý sú obeťami obchodu s ľuďmi a novodobými otrokmi. Je porušovaná ich dôstojnosť a základná podstata ľudskej bytosti. Obchod s ľuďmi, označil za hrozný zločin, ktorý sa nesmie rešpektovať. Zároveň vyzval všetkých zúčastnených, aby hovorili a konali ako jedna ľudská rodina a povedali NIE! Obchodovaniu s ľuďmi.