V Nitre sa mladí dobrovoľníci zapojili do aktivít na podporu hospicu | Slovenská katolícka charita


V Nitre sa mladí dobrovoľníci zapojili do aktivít na podporu hospicu

pridal: charita | dátum: 23. novembra 2011 | kategória: Aktuality

foto: Ján Mackuliak

V Nitre sa pri príležitosti Medzinárodného dňa hospicovej starostlivosti a Týždňa boja proti bolesti uskutočnil v hospici Deň otvorených dverí, mladí dobrovoľníci rozdávali koláčiky v 4 obchodných centrách, študenti maľovali obrázky na tému „Namaľuj mi svoj svet“. Akcia vyvrcholila benefičným koncertom pre Hospic v Piaristickom kostole v Nitre.

Všetky tieto aktivity pripravila Diecézna charita Nitra a uskutočnili sa v rámci projektu „Naplňme dni životom“ od 12.-15. októbra 2011. Ich cieľom bolo zvýšiť povedomie verejnosti o význame hospicovej starostlivosti o chorých v Hospici – dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Širokú verejnosť a najmä mladých ľudí podnietili k tomu, aby prejavili solidaritu, odhodili predsudky a strach zo staroby a choroby, vzbudil sa v nich záujem o dobrovoľnícku činnosť. Rovnako sa do týchto aktivít zapojili aj klienti hospicu v rámci možností, ktoré im dovolil ich zdravotný stav. Symbolicky sa tak postavil most medzi svetom staroby a choroby a svetom zdravých ľudí v duchu myšlienky „Keď už nie je možné naplniť život dňami, môžeme aspoň naplniť dni životom!“.

Akcia bola spojená s verejnou zbierkou za účelom podpory hospicovej starostlivosti. Výnos verejnej zbierky a benefičného koncertu bol 2 241,60€ a bude použitý na nákup liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky. Celá akcia sa stretla s priaznivou odozvou a veríme, že tento pomyselný most sa nám s oslovenou verejnosťou a dobrovoľníkmi podarí čo najviac udržať. Veď človek by v žiadnom štádiu svojho života nemal byť sám.

Diecézna charita Nitra už od roku 1998 realizuje projekt hospicovej starostlivosti. V r. 2007 sme otvorili zariadenie Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, ktoré má kapacitu 15 lôžok s celoslovenskou pôsobnosťou. Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu a k človeku. Hospic je určený pre pacientov v záverečnom štádiu ich ochorenia a chorému človeku garantuje, ženebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, za všetkých okolností bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť, v posledných chvíľach života nezostane osamotený. Do dnešného dňa sme poskytli starostlivosť viac ako 500 chorým klientom v záverečnom štádiu života.