V Srbsku pomáhame predchádzať ničivým povodniam | Slovenská katolícka charita


V Srbsku pomáhame predchádzať ničivým povodniam

pridal: wp-dev | dátum: 3. augusta 2016 | kategória: Aktuality

Mohutné záplavy, ktoré v máji 2014 zasiahli Srbsko a ďalšie balkánske krajiny spôsobili smrť 62 ľudí, tisíce ľudí vyhnali z ich domovov a priniesli so sebou obrovské materiálne škody. Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytla pomoc zasiahnutému obyvateľstvu prostredníctvom 20 ton humanitárnej pomoci a verejnej zbierky, ktorej výnos predstavoval viac ako 76 tisíc eur. Aktivitu SKCH v tom čase ocenil aj veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku J.E. Šani Dermaku. Priama podpora postihnutým regiónom bola koordinovaná s Caritas Srbije, pričom vzájomná spolupráca pokračujte aj naďalej.

Rok 2016 priniesol na základe dohody so srbskými kolegami projekt zameraný na prevenciu záplav a zosuvov pôdy v obci Valjevo. Cieľom projektu bolo rozšíriť a vyčistiť koryto miestnej rieky Ljubostinja, ktorá sa v minulosti pravidelne vylievala a ohrozovala 50 domácností. V súvislosti s tým bolo tiež potrebné spevniť svah, ktorého prípadný zosuv by ohrozoval 60 rodinných domov postavených v jeho blízkosti.

Vďaka výbornej spolupráci s Caritas Srbije a donormi, ktorí podporili verejnú zbierku, sa podarilo zabezpečiť obec Valjevo a jej obyvateľov pred prípadnými ďalšími záplavami a zosuvmi pôdy.