V Ugande sa deti učia pod stromami | Slovenská katolícka charita


V Ugande sa deti učia pod stromami

pridal: charita | dátum: 7. decembra 2021 | kategória: Adopcia na diaľku®

V Ugande taktiež pokračuje situácia s koronavírusom a školy zostali zatvorené. Naši miestni spolupracovníci preto improvizujú, kde sa dá. Vďaka prívetivým teplotám aj v decembri vymysleli výučbu v malých skupinkách pod stromami.

Prvá a druhá vlna pandémie priniesli viac ako 47 miliónom obyvateľov Ugandy obmedzenia, striedavé uzatváranie krajiny či zatvorenie a znovuotvorenie škôl. Na začiatku roka 2021 vypracovala ugandská vláda takzvaný vzdelávací kalendár, podľa ktorého boli deti a študenti púšťaní do škôl postupne. Koncom júna však vláda nariadila opätovné zatvorenie škôl. Taktiež pôvodne plánovaných 41 dní uzatvorenia krajiny sa predĺžilo na dlhé týždne. Momentálne sú brány škôl v Ugande naďalej zatvorené.

Naši miestni koordinátori v Ugande situáciu monitorujú a riešia s ohľadom na potreby viac ako 1 700 podporovaných  detí. Preto vo všetkých našich partnerských centrách prebiehajú potravinové distribúcie pre rodiny. Uzatvorenie krajiny znamenalo pre rodičov stratu akejkoľvek pracovnej príležitosti. Popri potravinových distribúciách sme zabezpečili aj distribúciu školských materiálov.

Možnosti vzdelávania detí sú v mestách iné ako na vidieku. Zatiaľ čo vo väčších mestách prebieha výučba online, v kampalských slumoch a na vidieku prístup na internet nie je možný. Väčšina detí zapojených v projekte má preto problém s výučbou. Tu zapojili centrá do vzdelávania starších súrodencov, rodičov, opatrovníkov či sociálnych pracovníkov. V niektorých oblastiach prebieha vzdelávanie formou rádiového vysielania, preto pracovníci zabezpečili starším deťom a študentom rádiá.

Vyučovanie trvá od 9.00 do 13.00.
Deti sa tešia z nových školských učebníc.

V centre MIDA  sa rozhodli odštartovať pilotnú aktivitu z názvom Tree Learning Centres – Centrá výučby pod stromami. Ich hlavnou myšlienkou bolo napriek pretrvávajúcemu lockdownu umožniť deťom vzdelávať sa v malých skupinkách v bezpečnom prostredí. Vytvorili preto 20 skupín pre 200 podporovaných detí. V každej skupinke je 10 detí. Za účelom dodržania protipandemických opatrení zabezpečilo centrum prenosné umývadlá, mydlá, dezinfekčné prípravky, ochranné rúška i podložky na sedenie pod stromami.

Vyučovanie prebieha od 9:00 do 13:00, s krátkymi prestávkami a časom na oddych. Deti ich využívajú na hry a šantenie. Dievčatá rady preskakujú cez švihadlo, chlapci hrávajú futbal alebo hru preťahovanie lanom. Všetci učitelia sa museli preukázať dokladom o zaočkovaní (podmienka ugandského kontrolného úradu). Aktivitu centra MIDA prišla skontrolovať aj špeciálna komisia zložená z členov odboru hygieny a zdravotníctva, školstva, miestneho a okresného komisariátu a zastupiteľstva.

Riaditeľ ugandského centra MIDA, pán Robert James Otim, nám napísal: „Monitorovaciu návštevu zhodnotila komisia vysoko pozitívne ako z hľadiska bezpečnosti, tak i po stránke vzdelávania. Komisia zároveň vyjadrila veľké uznanie darcom zo Slovenska a projektu Adopcia na diaľku® za túto výnimočnú podporu, osobitne v náročnom čase lockdownu. Spolu s deťmi sme sa za darcov pomodlili a poprosili Boha, aby požehnával prácu rúk adoptívnych rodičov a chránil ich. Na záver možno povedať, že usporiadanie centier výučby pod stromami prinieslo deťom príležitosť vzdelávať sa aj v čase zablokovania krajiny. Pomôže im to dobehnúť rovesníkov v mestách učiacich sa prostredníctvom elektronických virtuálnych prostriedkov, ktoré, žiaľ, nie sú pre vidieckych študentov dostupné.“

Počas prestávok sa deti hrávajú rôzne hry.
Kontrola očkovacích preukazov vyučujúcich pedagógov.

Riaditelia a koordinátori ugandských centier spolu s deťmi netrpezlivo očakávajú príchod nového roka, kedy by od konca januára 2022 mali byť školy opäť otvorené. Zhodujú sa v názore, že deti nevyhnutne školu potrebujú, pretože je to pre ne najlepšie a bezpečné  miesto. Riaditeľka ugandského centra HIA, doktorka Barbora Šilhárová nedávno v správe pre darcov napísala: „Hoci stále nevieme ako sa situácia bude vyvíjať ďalej, jedno je isté, Vaša podpora bude adresovaná dieťatku, ktoré podporujete, či už to bude školné alebo ďalšia improvizácia podľa situácie. Z celého srdca Vám chceme za Vašu pomoc poďakovať. Pretože Vaša podpora dáva týmto deťom ozajstnú nádej a tiež dobrý pocit, že niekomu na nich záleží a stará sa o nich. Nech Vás za Vašu pomoc týmto maličkým štedro odmení náš všemohúci Otec.“

Autorka článku: Alena Dostálová