V Žiline sa stretli koordinátori farských charít | Slovenská katolícka charita


V Žiline sa stretli koordinátori farských charít

pridal: charita | dátum: 14. augusta 2019 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita zorganizovala v Žiline 12. augusta 2019 stretnutie, ktorého sa zúčastnili starí aj noví koordinátori farských charít z rôznych kútov Slovenska. Cieľom SKCH je opäť nastaviť a posilniť spoluprácu arci/diecéznych charít pri zakladaní nových farských charít a prijímaní dobrovoľníkov, ktorí chcú nezištne pomáhať vo svojej farnosti a komunite.

Z novej vyhliadkovej veže „Na bani“ v katastri obce Okružná je krásny výhľad. Vidieť môžete Kapušiansky hrad, okolité obce a v prípade priaznivého počasia aj vrcholce Vysokých Tatier. Autorom a realizátorom myšlienky je Jozef Sukovský z Farskej charity Okružná, ktorá patrí pod Gréckokatolícku charitu Prešov. Vežu sa podarilo postaviť vďaka finančnej podpore viacerých spoločností, no 410 hodín odpracovalo priamo v teréne vyše 50 dobrovoľníkov. Do prác sa zapojili zástupcovia všetkých generácií, urbárske spoločenstvo, dobrovoľný hasičský zbor, poslanci aj miestni občania, v neposlednom rade farská charita. Čo vlastne je farská charita?

Farská charita je združenie veriacich (spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov vo farnosti), ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky. Spomínaná Farská charita Okružná sa napríklad od roku 2017 zameriava na revitalizáciu životného prostredia, čistila relaxačnú cestu v blízkosti obce, studničky,  podieľa sa na príprave spoločenských a kultúrnych podujatí alebo duchovného programu, rozbehla činnosť detského speváckeho zboru, dobrovoľníci usporiadali stretnutie seniorov, letné slávnosti i ples rodín. V spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov sa zapája do  zbierok potravín alebo školských potrieb pre ľudí, ktorí to potrebujú.

Farské charity dokážu účinne identifikovať, kto vo farnosti potrebuje pomoc. Ako na to? Vypočujte si z archívu reláciu Občan v Rádiu Lumen z 30. 7. 2019.

Celý rozhovor si môžete vypočuť tu

Slovenská katolícka charita má v súčasnosti približne 70 farských charít. SKCH má v najbližších rokoch ambíciu pozdvihnúť povedomie o farských charitách a pozvať ľudí k pomoci vo svojom okolí a v komunite. Zapojila sa do nového projektu Budovanie kapacít na podporu charitnej činnosti vo farnostiach a komunitách (v rokoch 2019 až 2021 ho bude financovať nemecká organizácia Renovabis). Nová hlavná koordinátorka farských charít Viera Vranková zrealizovala prvé spoločné stretnutie v priestoroch Diecéznej charity Žilina, na ktoré pozvala nielen starých koordinátorov farských charít , ale aj tých, ktorí sú v tejto oblasti nováčikmi. Hlavná koordinátorka predstavila víziu spoločnej práce koordinátorov farských charít, diskutovalo sa o koncepte budovania nových FCH a uskutočnil sa aj brainstorming o aktuálnejšej príručke pre dobrovoľníkov farských charít. Stretnutie svojou účasťou podporil aj generálny sekretár SKCH Erich Hulman. „Farská charita môže vzniknúť kdekoľvek na Slovensku. Ak sa vo farnosti zídu aspoň traja zanietení dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať vo svojom okolí ľuďom v núdzi, požiadajú o povolenie miestneho farára a vybavia si registráciu na arcidiecéznej či diecéznej charite, môžu sa diať drobné skutky, no s veľkou láskou a nezaplatiteľnou pomocou.“

Najbližšie pracovné stretnutie realizuje Slovenská katolícka charita 23. septembra 2019 opäť v Žiline. Na svätú omšu, v deň 51. výročia úmrtia sv. pátra Pia, ktorému bude projekt farských charít zasvätený, srdečne pozýva SKCH nielen koordinátorov farských charít, ale aj ich dobrovoľníkov či sympatizantov.

Foto: SKCH