VĎAKA KAMPANI ZÍSKALI ŠTYRI CHARITNÉ HOSPICE SPOLU 6 620,55 EUR | Slovenská katolícka charita


VĎAKA KAMPANI ZÍSKALI ŠTYRI CHARITNÉ HOSPICE SPOLU 6 620,55 EUR

pridal: charita | dátum: 24. mája 2011 | kategória: Aktuality

Vyhodnotenie kampane „Aby človek nebol sám“

Kampaň Slovenskej katolíckej charity (SKCH) „Aby človek nebol sám“ realizovaná v advente 2010 a na začiatku nového roka 2011 bola určená na zvyšovania povedomie verejnosti o význame hospicovej starostlivosti. Kampaň mala slúžiť ako jeden z podnetov pre kvalitnejšie prežívanie adventu a začínajúceho cirkevného roka. Ľudia mohli zbierku pre hospice podporiť formou DMS do 31. januára 2011 alebo aj v rámci verejnej zbierky „Blízko pri človeku“ akýmkoľvek príspevkom na číslo účtu do 30.4.2011.

Vyzbieraná suma, ktorá činila 6 620,55 EUR, sa rovnomerne prerozdelila a poukázala na účty štyroch konkrétnych hospicov: Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, Hospic sv. Alžbety v Ľubici, Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici.

Slovenská katolícka charita sa v rámci kampane Aby človek nebol sám snažila vyzbierať peniaze, aby zmiernila aj deficit, ktorý vznikol nedostatočnými platbami od zdravotných poisťovní, ktoré kryjú iba 50-60 % nákladov za starostlivosť v hospicových zariadeniach. Zvyšok si totiž musia doplácať pacienti. Slovenská katolícka charita prevádzkuje hospice, kde poskytuje nevyliečiteľne chorým ľuďom v terminálnom štádiu života starostlivosť, aby netrpeli neznesiteľnými bolesťami, bola zachovaná ich ľudská dôstojnosť a hlavne, aby v posledných chvíľach života neboli sami. „Zomrieť dôstojne by nemal byť luxus“, zdôraznil generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Týmto prejavujeme vďaku všetkým, ktorí sa do kampane akýmkoľvek spôsobom zapojili. Osobitne ďakujeme darcom, ktorí sa rozhodli finančne podporiť hospicovú starostlivosť Charity.

SKCH nie je len inštitúciou pomoci, ale aj miestom, kde je realizovaná služba blížnym založená na základe evanjeliového posolstva. SKCH sa stala so svojou storočnou tradíciou stala najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku. V sieti zariadení SKCH sa nachádzajú útulky pre ľudí bez domova, zariadenia pre deti a mládež, postihnutých mladých, chránené dielne, lekárne, domovy pre seniorov, hospice, agentúry domácej opatrovateľskej/ošetrovateľskej starostlivosti, charitatívna služba v rodinách, farské charity, atď. Je riadnym členom organizácie Caritas Internationalis, združujúca charity v 165 krajinách. Celosvetová sieť jej umožňuje rýchlo a efektívne reagovať humanitárnou a rozvojovou pomocou.