VDAKA OHNOSTROJU SOLIDARITY ZÍSKALI ŠTYRI CHARITNÉ HOSPICE 3225 EUR | Slovenská katolícka charita


VDAKA OHNOSTROJU SOLIDARITY ZÍSKALI ŠTYRI CHARITNÉ HOSPICE 3225 EUR

pridal: wp-dev | dátum: 11. mája 2010 | kategória: Aktuality

Bratislava, 18.februára 2010

Vianocná kampan SKCH „Ohnostroj solidarity“ realizovaná v advente 2009 bola urcená na budovanie zodpovednosti pri nakupovaní zábavnej pyrotechniky pocas vianocných a novorocných sviatkov. Castou penazí, ktorá by putovala do zábavnej pyrotechniky, bolo možné podporit službu Charity ludom v hospicoch alebo iným chorým a opusteným. Hospicom v Nitre, Starej Lubovni, Bardejove a Banskej Bystrici rozdelíme 3225 eur.

Vianocná kampan SKCH „Ohnostroj solidarity“ realizovaná v advente 2009 bola urcená na budovanie zodpovednosti pri nakupovaní zábavnej pyrotechniky pocas vianocných a novorocných sviatkov. Prejavujeme vdaku všetkým, ktorí sa do kampane akýmkolvek spôsobom zapojili šírením informácie o kampani ci zapálením sviecky na Hviezdoslavovom námestí. Osobitne dakujeme darcom, ktorí sa rozhodli financne podporit hospicovú starostlivost Charity pre našich blížnych prežívajúcich koniec roku v chorobe.

Pre zomierajúcich, ktorí sú ošetrovaní na území Slovenska v štyroch charitných hospicoch, bolo darovaných 3225,20 €. Suma bude rovnomerne v rozdelená a v rovnakých ciastkach poukázaná na bankové úcty hospicov Matky Terezy v Bardejove, hospicu sv. Alžbety v Lubici, Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici a Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Hospice využijú tento financný dar predovšetkým na nákup zdravotníckych pomôcok a materiálu. Kampanou „Ohnostroj solidarity“ chcela Charita prispiet k senzibilizovaniu verejnej mienky na potreby svojho blízkeho i vzdialenejšieho okolia. „Aj v adventnom období sa v hospicových zariadeniach venujeme ludom na sklonku života, aby nezostali sami a prežili sviatky radosti dôstojne. Spomenme si pri oslave vianocných a novorocných sviatkov na tých, ktorí sú nevládni.“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH. Informácie www.charita.sk.

SKCH nie je len inštitúciou pomoci, ale aj miestom, kde je realizovaná služba blížnym založená na základe evanjeliového posolstva. SKCH sa stala so svojou storocnou tradíciou stala najväcším neverejným poskytovatelom sociálnych služieb na Slovensku. V sieti zariadení SKCH sa nachádzajú útulky pre ludí bez domova, zariadenia pre deti a mládež, postihnutých mladých, chránené dielne, lekárne, domovy pre seniorov, hospice, agentúry domácej opatrovatelskej/ošetrovatelskej starostlivosti, charitatívna služba v rodinách, farské charity, atd. Je riadnym clenom organizácie Caritas Internationalis, združujúca charity v 162 krajinách. Celosvetová siet jej umožnuje rýchlo a efektívne reagovat humanitárnou a rozvojovou pomocou.