Vďaka solidarite Slovákov Charita doteraz vyzbierala 12 000 EUR pre Afriku | Slovenská katolícka charita


Vďaka solidarite Slovákov Charita doteraz vyzbierala 12 000 EUR pre Afriku

pridal: wp-dev | dátum: 26. júla 2011 | kategória: Aktuality

foto:Laura Sheahen/CRS

Slovenská katolícka charita (SKCH) ku dňu 22.7.2011 vyzbierala takmer 12.000 Eur. Z finančných prostriedkov podporí v prvej fáze humanitárnu pomoc v Keni a ako jediná zo slovenských organizácií pomôže aj Somálsku.

V Keni bude SKCH poskytovať pomoc v piatich diecézach v projekte financovanom spoločne s írskou katolíckou charitou Trocaire. Pomoc takmer 11-tim tisícom domácností, chce charita podmieniť ich účasťou na aktivitách zameraných na zlepšenie životných podmienok svojej komunity. Každá domácnosť bude dostávať potravinové prídely zložené z 45 Kg kukurice, 6 kg fazule, 2,4 l rastlinného oleja alebo dostane zodpovedajúcu sumu peňazí v hotovosti v závislosti od dostupnosti potravín na miestnom trhu. „Veríme, že sa nám podarí vyzbierať dosť peňazí, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH. Súčasťou projektu bude aj výkup poľnohospodárskych zvierat od pastierov za primerané ceny a ich následné vrátenie ľuďom na jeseň, kedy by malo prísť obdobie dažďov a obnovia sa pasienky. Mnohé rodiny, ktoré sa totiž venovali pastierstvu musia predávať svoj dobytok pod cenu, aby získali peniaze na potraviny. „Do oblasti chceme presunúť nášho pracovníka, ktorý je momentálne na misii v Ugande, aby posilnil tím zložený z pracovníkov ďalších národných charít združených v sieti Caritas“, doplnil Gumulák.

Ako jediná zo slovenských humanitárnych organizácií plánuje SKCH pomáhať v Somálsku, kde chce finančne podporiť distribúciu potravín v spoločnom projekte s partnermi Caritas Nemecko a nemeckou Diakoniou. V súčasnej dobe je v Somálsku závislých na humanitárnej pomoci viac ako 2,8 milióna ľudí, z čoho 61% sa nachádza v severnej časti krajiny. Kvôli strate úrody a úhynu domácich hospodárskych zvierat prišlo veľké množstvo ľudí o svoje živobytie. Ceny potravín sa vyšplhali do rozmerov, ktoré sú nedostupné pre väčšinu ľudí“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.. Pomoc charity a jej partnerov v bude smerovať do regiónu Galguduud v centrálnej časti Somálska. Špeciálnu pozornosť chce charita venovať bezpečnosti. „Celkové podmienky pre pomoc sú v Somálsku veľmi neisté kvôli pretrvávajúcim konfliktom a nedostatku potrebnej infraštruktúry, ktorú zničili rebeli z teroristického hnutia Al-shabaab. Našim miestnym partnerom je organizácia, ktorá má podporu miestnych obyvateľov a kmeňov, čo je dôležitý faktor pre úspešnosť pomoci“, doplnil Gumulák.

Finančne podporiť verejnú zbierku a tým prejaviť solidaritu je možné dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 178. Názov účtu je Slovenská katolícka charita. SKCH vopred ďakuje všetkým darcom za ochotu pomôcť.

SKCH je členom medzinárodnej organizácie Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 krajín na celom svete a aj vďaka tejto sieti partnerských organizácií môže efektívne reagovať na potreby ľudí v núdzi.