Vďaka štipendiu pomáhame deťom napredovať v ich vzdelaní a talente | Slovenská katolícka charita


Vďaka štipendiu pomáhame deťom napredovať v ich vzdelaní a talente

pridal: charita | dátum: 27. júla 2023 | kategória: Aktuality

Vďaka výnosu z finančnej časti Zbierky školských pomôcok 2022 sme formou sociálneho a talentového štipendia podporili množstvo detí po celom Slovensku. Pomáhať môžeme vďaka darcom, ktorí do finančnej časti zbierky prispeli.

Deťom z rodín v krízovej situácii sme prispeli na dochádzku do školy, na stravu v školskej jedálni, ako aj na hudobné, športové a výtvarné krúžky. Zo všetkých príbehov pomoci vyberáme tri nasledujúce, ktoré podporila zo štipendia Trnavská arcidiecézna charita.

Marcel môže tancovať
Sociálne štipendium vo výške 180 eur pomohlo Marcelovi, žiakovi piatej triedy Základnej školy svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Odmalička má vzťah k hudbe a navštevuje tanečnú školu, kde sa venuje spoločenským tancom. Marcelov brat má zdravotné problémy, mama je na výchovu chlapcov sama, Marcelovi sa tak často venuje jeho starká. „Pripravujeme sa spolu do školy, pomáham mu so zvládnutím učiva aj s domácimi úlohami,“ hovorí Oľga Löbbová. Talentové štipendium pokryje Marcelovi náklady na tanečný krúžok.  

Gitara pre nadané dievča
Vďaka finančnej časti zbierky sme zakúpili gitaru s príslušenstvom v hodnote 240 eur pre 14-ročné, hudobne nadané dievča, ktoré vyrastá v detskom domove. V hre na gitare ju vedie Andrej Miškerník, učiteľ Súkromnej základnej umeleckej školy Zavretý kút v Piešťanoch. „Jej muzikálne chápanie je vynikajúce a myslím si, že v budúcnosti začne aj spievať,“ hovorí. S vlastnou gitarou bude môcť dievča cvičiť častejšie a lepšie zvládne techniku. „Hudba a šport pomáhajú človeku prekonávať jeho vlastné hranice. Otvára sa mu nový svet a svoj život dokáže vziať do vlastných rúk. O to by nám malo ísť,“ dodáva učiteľ, ktorý nás na talent dievčaťa upozornil a inicioval podporu jeho zverenkyne.

Patrícia má potrebné pomôcky
Šestnásťročnú Patríciu sme podporili talentovým štipendiom vo výške 140 eur. Dievča navštevuje Školu umeleckého priemyslu v Hlohovci, odbor grafický dizajn. Na štúdium potrebuje špecifické výtvarné a kaligrafické pomôcky, ktorých suma je pre jej rodinu finančnou záťažou. Bez nich by však dievča nemohlo plniť učiteľmi zadané úlohy. Rodina Patrície sa nachádza v krízovej situácii, Trnavská arcidiecézna charita im v projekte Dostupné bývanie pomáha prenájmom nehnuteľnosti.

Ak by ste aj vy chceli podporiť deti vo vzdelaní alebo v napredovaní ich talentu, môžete tak urobiť finančným príspevkom SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211. Ďakujeme!