Vďaka Vám úspešne doštudovalo 70 indických študentov. Ďakujeme! | Slovenská katolícka charita


Vďaka Vám úspešne doštudovalo 70 indických študentov. Ďakujeme!

pridal: charita | dátum: 7. novembra 2018 | kategória: Adopcia na diaľku®

V mesiacoch júl a august  sme dostali z indických centier ročné správy o podporovaných deťoch, študentoch a bohoslovcoch. Sme veľmi radi, že Vám môžeme s radosťou oznámiť, že tento rok úspešne doštudovalo 70 podporovaných študentov.

Vďaka Vám, Vašej podpore a pomoci úspešne ukončili svoje odborné štúdiá inštalatéri, krajčírky, učiteľky, zdravotné sestry, obchodníci, inžinieri, mechanickí inžinieri …  Medzi týchto šťastných mladých ľudí patrí aj 21-ročná Suzan Melinda, ktorá svojej darkyni zo Slovenska, pani Márii, adresovala aj tieto slová vďaky: „Drahá teta Mária, z milosti Božej a s Vašou pomocou som úspešne ukončila 3.ročník svojho štúdia ako Bakalárka obchodu. Teraz si hľadám prácu. To, že som mohla úspešne dokončiť svoje štúdium a stať sa nezávislou, je iba vďaka Vašej dlhoročnej pomoci.  Zo srdca Vám ďakujem za Vašu obetavú štedrosť a viem, že nikdy nezabudnem na všetko, čo ste mi priniesli do života.“ Spolu so Suzan, Winstonom, Carol, Monicou, Noelom, ktorí vyštudovali Obchod a marketing, so Starel  a Deepou, ktoré dokončili svoj kurz Krajčírstvo a módny dizajn, s Kavitou, Alishou a Vadevathi, ktoré sa stali učiteľkami, s Chaitrou či Joyline, ktoré sú dnes zdravotnými sestrami, s Laxonom a Samsonom, ktorí sa stali inštalatérmi, s Denzilom a Ivanom Frenlym, ktorí sa stali inžiniermi, so Sheltonom, ktorý vyštudoval Hotelový manažment a s mnohými ďalšími Vám veľmi pekne ďakujeme za všetku Vašu pomoc a podporu. Bez Vás by sa toto dielo nepodarilo.

Veríme, že spolu s Vašou pomocou dokážeme pomôcť aj ďalším indickým deťom a študentom dostať šancu na lepší život. Vopred  Vám zo srdca ďakujeme!

PRIHLÁSIŤ SA DO PROJEKTU MÔŽETE TU!