Vedúci humanitárnej misie (Blízky východ) | Slovenská katolícka charita


Vedúci humanitárnej misie (Blízky východ)

pridal: wp-dev | dátum: 10. apríla 2015 | kategória: Aktuality

Vedúci humanitárnej misie (Blízky východ)

Miesto práce: Blízky východ, Iracký Kurdistan (Erbil, Dohuk, Zakho)
Ponúkaný plat:dohodou
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zhrnutie pracovnej pozície: Vedúci humanitárnej misie je zodpovedný za realizáciu projektov humanitárnej pomoci, ktoré sú realizované v spolupráci s lokálnymi partnerskými organizáciami.

Rámcová náplň práce:

– Reprezentácia Slovenskej katolíckej charity v krajine pôsobenia

– Identifikácia a vyhodnocovanie aktuálnych potrieb humanitárnej pomoci v teréne

– Plánovanie a koordinácia pomoci v spolupráci s miestnymi partnerskými organizáciami

– Monitorovanie aktuálnej politickej a bezpečnostnej situácie a informovanie centrály

– Pravidelne analyzovať kontext, riziká a dostupnosť zdrojov a ďalšie okolnosti potrebné na dosiahnutie cieľov humanitárnej pomoci

– Vytvárať vhodné partnerstvá s miestnou samosprávou, štátnou správou, humanitárnymi organizáciami na mieste, cirkvou a ďalšími relevantnými aktérmi

– Vytvoriť plán na riešenie krízových situácií v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie

– Príprava pravidelných naratívnych správ o realizácii projektových aktivít

– Príprava podkladov pre finančné vyúčtovanie projektu

– Príprava materiálu pre vizibilitu projektu (foto, video a text)

– Spolupráca pri aktivitách zameraných na získavanie finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových programov

– Spolupráca pri príprave a predkladaní žiadostí o granty na SlovakAid a EuropAid

Čo vyžadujeme:

– Vzdelanie VŠ

– Prax a skúsenosti s riadením/prácou na projektoch humanitárnej a rozvojovej pomoci

– Skúsenosti s písaním projektov

– Výborná znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho jazyka výhodou

– Ovládanie práce s PC (Word, Excel, PowerPoint)

– Flexibilitu, kreativitu, excelentné komunikačné a organizačné zručnosti

– Vysoké pracovné nasadenie, dobrý zdravotný stav

Stručná charakteristika organizácie:

Slovenskej katolíckej charity je cirkevná organizácia, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby a humanitárnu a rozvojovú pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Je členom medzinárodnej siete Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 národných charít po celom svete.

Informácie o výberovom konaní:

Ak Vás táto ponuka zaujala, zašlite nám motivačný list a štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku na adresu: generalny.sekretar@charita.sk do 30.04.2015. Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.

Uchádzač o prijatie do zamestnania zaslaním životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania súhlasí s použitím osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Kontaktné údaje:Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, Tel.: +421-2-5443 1506, web: www.charita.sk