Veľká noc v Indii | Slovenská katolícka charita


Veľká noc v Indii

pridal: charita | dátum: 21. apríla 2020 | kategória: Adopcia na diaľku®

Pani Renee Furtado, riaditeľka jedného z indických centier, ktoré podporujeme cez projekt Adopcia na diaľku, nám všetkým posiela spolu s deťmi a ich rodinami vrúcny veľkonočný pozdrav. Pripojila aj pár viet o tom, ako zvyknú prebiehať veľkonočné sviatky a ako prebiehali tento rok:

„Slávenie Veľkého týždňa vrcholiaceho Veľkonočnou nedeľou prebieha aj v Indii v duchu krásnych symbolov, obradov a radostnej nádeje. Ľudia počas trojdnia navštevujú kostoly a chrámy. V sobotu v noci na Veľkonočnú vigíliu vstupujú deti, ženy aj muži spolu s kňazom do kostola so zapálenými sviečkami. Počas vigílie sa číta deväť čítaní a obnovujú sa sľuby. Po jej skončení si veriaci navzájom odovzdávajú uvarené vajcia ako symbol veľkonočných vajíčok. Po návrate domov zasadne každá rodina spoločne ku stolu a pri šálke kávy sa navzájom rozprávajú a v radosti prežívajú spoločné chvíle. V nedeľu na obed pripravuje väčšina rodín kuracie mäso, idli (indický pokrm), ryžu a jednoduchý uhorkový šalát.

Tento rok to však bolo iné. Kvôli izolácii si rodiny čítali liturgické čítania a modlili sa doma. V sobotu večer zapálil otec rodiny sviecu paškál a odovzdal svetlo jej ostatným členom. Spoločne potom počas celého obradu putovali po dome s horiacimi sviečkami. Po ukončení obradu strávili rodiny čas tak, ako keby prišli z kostola. Tento rok sa kvôli okolnostiam a nedostupnosti tovaru mnohým nepodarilo zadovážiť si kurča, a preto pripravili na slávnostný nedeľný obed ryby. V kruhu najbližších v radosti oslávili Pánove zmŕtvychvstanie. Všetky deti ostávajú spolu so svojimi rodinami aj naďalej v bezpečí izolácie.“

Deti zostávajú počas veľkonočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a pomáhajú s prípravou pokrmu

Preklad: Alena Dostálová