Veľkonočná duchovná príprava | Slovenská katolícka charita


Veľkonočná duchovná príprava

pridal: charita | dátum: 18. apríla 2019 | kategória: Aktuality

Pre mnohých z nás a na kresťanskom Slovensku zvlášť, pozostáva oslava sviatkov Veľkej  noci z dvoch častí. V tzv. svetskej to býva čas veselosti, ktorá pozostáva z bujarých šibačiek, oblievania či hopsačiek a vítania prírody či jari, prosto folklóru. Druhá časť, ta dôležitejšia, duchovná, či pôstna, ponúka človeku viaceré možností konať mnohé duchovné aktivity či meditácie, ktorými zmysluplne napĺňa čas očakávania zmŕtvychvstania Pána.

Medzi takéto patrí napr. úprimné absolvovanie Krížovej cesty na Kalváriu, meditácie v bazilike pred monumentálnou Golgotou pri pohľade aj na zločinca  a lotra Dismasa, ktorý bol ukrižovaný vedľa Ježiša a ako prvý vošiel do Božieho kráľovstva, ale účinnými sú aj Duchovné cvičenia, zamerané na povzbudenie človeka týkajúce sa nielen prehodnotenia svojho života, ale aj osobnej otázke: „Kto som, čo konám a kam smerujem…?“

Z pohľadu moderného človeka sa javia dôležitými spomenuté duchovné cvičenia. Tieto bývajú zamerané na to, aby sme spoznali veci, ktoré nám bránia žiť v plnosti a zbavili sa ich, a následne pomocou Božej vôle i plánu hľadať ďalšie a potrebné, a rozhodnúť sa tak pre svoju ďalšiu  orientáciu v živote. Ony účelne pomáhajú človeku pri usporadúvaní vzťahov k sebe, bezprostrednému okoliu i k Bohu, čím sa stávajú zdrojom získavania skúseností s duchovnou posilou a  povzbudením.

Duchovné cvičenie sa zvyknú konať na vhodných miestach. Takým je aj známy prešovský Exercičný dom sv. Ignáca, ktorý realizuje rôzne duchovné aktivity pre každého. Na jednej z nedávnych sa zúčastnila aj skupina z nášho Hospicu Matky Terezy. S názvom „Byť Duchu svätému úplne k dispozícii“. Bola určená (nielen) pre zdravotníkov v paliatívnej a hospicovej službe. Viedla ju populárna  aktivistka hospicového hnutia v strednej Európe a jeho zakladateľka a priekopníčka  v Čechách MUDr. Marie Svatošová (ona bola vlastne aj prvou školiteľkou zamestnancov nášho hospicu pred jeho otvorením) so svojim odborným hospicovým tímom (MUDr. Jana Sieberová a ThDr. Pavel Rousek).

Podľa slov jednej z účastníčok prednáškového cyklu  tejto duchovnej obnovy – zdravotnej sestry Marianny  Kaločayovej  bolo toto pútavé 3-dňové podujatie veľkým a vhodným prínosom s poukázaním na formy konania skutkov milosrdenstva pacientom. Pozoruhodným bolo aj poukázanie na potrebu s akou by sa mal každý (nielen zdravotník a nielen v predveľkonočnom období) prejavovať so zámerom konať svoju prácu s čo najväčším zápalom, trpezlivosťou a láskou. Oslovila nás aj konštatácia, že práve duchovná obnova je skvelým a účinným prostriedkom k  mobilizácii človeka pre zapájanie  sa aj do nad-každodenných činnosti a to nielen  pri tak náročnej  práci, akou bezosporu starostlivosť o nevyliečiteľne a ťažko chorých pacientov je. Prednášky zaujali a boli veľmi účinné, poučné a povzbudzujúce.

Nakoľko sa tejto významnej duchovnej obnovy mohla zúčastniť iba časť zamestnancov  hospicu, zabezpečilo jeho vedenie (prostredníctvom gestorky duchovného života v hospici Sr. Bohuslavy CJ) obdobnú aktivitu aj pre ďalších. Táto sa uskutočnila vo vyzdobenej hospicovej adoračnej kaplnke Božieho milosrdenstva pod vedením Mgr. Jozefa Čeľovského Sch.P., svojho duchovného

Aj takýmto spôsobom sa osadenstvo hospicu už pod vedením nového vedúceho, PhDr. Bohuša Čepigu, PhD.,pripravilo nielen na slávenie najväčších kresťanských sviatkov, ale zároveň i duchovne obohatilo a posilnilo pre konanie  svojho náročného povolania v zmysle úžasnej hospicovej filozofii.

Mgr. Ing. Jozef Krajči