Veľtrh sociálnych aktivít zviditeľní neviditeľných | Slovenská katolícka charita


Veľtrh sociálnych aktivít zviditeľní neviditeľných

pridal: wp-dev | dátum: 12. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Okolo nás žije množstvo neviditeľných dobrodincov, ktorí venujú svoj čas, energiu a prostriedky tým, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Prácu týchto „neviditeľných“ zviditeľní Veľtrh sociálnych aktivít. Podujatie organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby už po šiesty krát Fórum kresťanských inštitúcií.

V spolupráci s mestami Bratislava, Banská Bystrica a Trnava sa 14. a 17. októbra formou panelovej prezentácie bude v troch veľkých nákupných centrách týchto miest prezentovať viac ako 40 mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú núdznym doma i vo svete.

Cieľom veľtrhu je osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch. „Považujeme za potrebné hovoriť na Slovensku o chudobe konštruktívne a konkrétne”, vysvetľuje Katarína Hulmanová z Fóra kresťanských inštitúcií motívy, ktoré viedli k vzniku tohto podujatia.

Návštevníci obchodných centier MAX v Trnave, Európa v Banskej Bystrici či Aupark v Bratislave spoznajú počas veľtrhu činnosť organizácií, ktoré každodenne bez veľkej medializácie, ale o to viac s láskou a z úprimného srdca a v neľahkých podmienkach konajú nezastupiteľnú službu núdznym.

Zástupcovia jednotlivých vystavovateľov zoznámia záujemcov s prácou s deťmi na ulici, v rómskych komunitách, s bezdomovcami či starostlivosťou o migrantov a väzňov. Ďalší zas ponúkajú pomoc týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi, skvalitňujú život zdravotne hendikepovaných, sú nablízku starým a osamelým, venujú sa sociálnemu poradenstvu alebo rozvoju dobrovoľníctva. O svoje zážitky sa s návštevníkmi podelia účastníci humanitárnych misií z Afriky, Ázie a Južnej Ameriky.

Veľtrh sociálnych aktivít sa bude konať 14.októbra v Trnave, v obchodnom centre MAX ( od 12.00 do 17.00 hod), 17.októbra v Bratislave, v AUPARKu ( od 16.00 do 19.00 hod) a v ten istý deň aj v Banskej Bystrici, v OC EURÓPA ( od 16.00 do 19.00 hod). Nad veľtrhom prevzali záštitu primátor hlavného mesta Bratislava Milan Ftáčnik a primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Bližšie informácie vrátane zoznamu vystavujúcich sú zverejnené na www.chudoba.sk

Sedemnásty október bol vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992. Tento dátum nebol vybraný náhodne, ale viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). Na jeho výzvu sa 17. októbra 1987 na námestí Trocadero v Paríži zišlo 100 000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta, aby vyvinuli tlak na spoločnosť k rešpektovaniu ľudských práv. Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa všetkým obetiam hladu, nevedomosti a násilia so známym Wresinského výrokom: “Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou”.

zdroj:www.fki.sk