Verejné zhromaždenie občanov | Slovenská katolícka charita


Verejné zhromaždenie občanov

pridal: wp-dev | dátum: 6. októbra 2015 | kategória: Aktuality

Milí priatelia,

nastal čas, aby sme po siedmych rokoch biedy, od účinnosti zákona o sociálnych službách, povedali veľmi otvorene, že takto to ďalej nejde vo financovaní sociálnych služieb. Po neúspechoch vo vyjednávaní chceme svoj názor povedať pred Úradom vlády SR na verejnom zhromaždení občanov v stredu, 14.10.2015 od 10:00 hod.

Sme toho názoru, že stav v ktorom sa roky nachádzame nie je v súlade s Ústavou SR:

  • Porušuje sa právo občana na pomoc v odkázanosti keď klient neverejného poskytovateľa nedostane z verejných zdrojov nič, nedožije sa pomoci, alebo dostane podstatne menej ako klient verejného zariadenia.
  • Porušuje sa právo občana na rovnaké zaobchádzanie keď rôzne samosprávy poskytujú inú výšku finančných prostriedkov v náväznosti na ich rozpočtové možnosti.
  • Porušuje sa právo občana na bezplatnú zdravotnú starostlivosť keď si klienti/pacienti musia platiť ošetrovateľské výkony sestier v zariadeniach sociálnych služieb z vlastného vrecka.
  • porušuje sa rovnosť v podnikaní keď majú verejní a neverejní poskytovatelia úplne iné zdroje na zabezpečovanie sociálnych služieb.

Čo žiadame:

  • Navrhujeme, aby štát zvýšil dotácie v sociálnych službách, ktoré financuje priamo cez rozpočet ministerstva.
  • Navrhujeme, aby štát prevzal zodpovednosť za financovanie sociálnych služieb v pôsobnosti vyšších územných celkov v špecializovaných zariadeniach, rehabilitačných strediskách a domovoch sociálnych služieb.

Prosím Vás, zúčastnite sa verejného zhromaždenia občanov v stredu, 14.10.2015 o 10:00 pred Úradom vlády v Bratislave.

Je to jediná cesta ako dosiahnuť, aby nás vypočuli a riešili nahromadené problémy. My nie sme dobrovoľníci, našim zamestnancom sľubujeme 7 rokov, že bude lepšie, 7 rokov nemáme zdroje na akékoľvek zvýšenie platov. Zapojte, prosím, aj Vašich zamestnancov a vysvetlite im, že financovanie sociálnych služieb je aj ich vecou. Toto je naša krajina v ktorej chceme žiť, všetci nemôžeme odísť do zahraničia za lepším zárobkom, my tu chceme žiť a pracovať.