Viac ako 30 obetí obchodovania s ľuďmi dostalo novú šancu | Slovenská katolícka charita


Viac ako 30 obetí obchodovania s ľuďmi dostalo novú šancu

pridal: charita | dátum: 21. októbra 2019 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

Slovensko sa dlhodobo považuje za krajinu pôvodu obchodovania s ľuďmi; slovenskí občania sú obeťami obchodovania vo Veľkej Británií, Nemecku, Taliansku a ďalších krajinách západnej Európy. V posledných rokoch sa však Slovensko stáva aj cieľovou krajinou. Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. október) chce Slovenská katolícka charita upriamiť pozornosť na úspešné momenty boja proti obchodovaniu s ľuďmi a pomoci obetiam.

Každý rok poskytuje charita pomoc viac ako 30 obetiam

V programe podpory  a ochrany sú obete, ktoré sa vracajú späť veľmi traumatizované, zatiaľ čo iní sa s negatívnou skúsenosťou vyrovnajú lepšie. Niektorí z nich sa vracajú späť do svojich rodín, dokonca im nevadí, že do obchodovania bola nejakým spôsobom zapojená ich vlastná rodina. povedala Anna Bartošová z projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi.

V prípade Borisa, mladého muža 8 rokov núteného vykonávať prácu pre istý rodinný klan zo Slovenska vo Veľkej Británii, bolo určitým zadosťučinením odsúdenie dvoch páchateľov v marci 2019, ktorí dostali nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní od 3,5 – 6 ,5 roka. 8 rokov života mu to síce nevráti, no tento muž si po návrate s  pomocou  charity dokázal svoj život nanovo usporiadať.

Prípad naverbovania 14 dievčat z Trebišova a okolia

Dve klientky rómskeho pôvodu vystupujú v prípade nútených sobášov a sexuálneho vykorisťovania na Slovensku a v Škótsku v rokoch 2011 – 2017. Vďaka medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu sa podarilo tento gang odhaliť a páchateľov – troch Slovákov postaviť pred súd. „Páchatelia sa zameriavajú na mladé ženy z rómskej komunity, ktorých zraniteľnosť vyplýva z negramotnosti či nedostatočného vzdelania alebo je daná v dôsledku ľahkej duševnej poruchy. Obchodníci ich lákajú pod falošným prísľubom lepšej životnej úrovne alebo do romantického vzťahu,“dodáva Bartošová.

Obchodovanie s ľuďmi je fenomén, ktorý sa vyskytuje ako jeden z dôsledkov dlhodobo pretrvávajúcich a neefektívne riešených problémov chudobných regiónov Slovenska. Aj preto charita spustila tento rok kampaň “Nenechaj sa zotročiť” zvlášť zameranú na  zraniteľných členov rómskej komunity. V online priestore mala pieseň „Dávaj si pozor bráško za prvý mesiac vyše 100 000 zhliadnutí.  V offline kampani sa vzdelávalo vyše 350 osôb a v Jarovniciach sa pilotne podarilo vyškoliť 21 členov miestnej komunity.

„Dôležité bolo priniesť ľuďom z ohrozených skupín obyvateľstva svedectvo tých, ktorí peklom sami prešli, ale dokázali sa aj po rokoch zotročenia vrátiť do normálneho života a reintegrovať sa. To bol podľa mňa pre všetkých zúčastnených asi najlepší príklad a zároveň aj najviac odstrašujúci,“ zhodnotil tieto aktivity jeden z lektorov Ivan Scholtz.

Hlavnou náplňou projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi  je tzv. reintegrácia obetí obchodovania naspäť do spoločnosti, v rámci ktorej majú klienti komplexnú starostlivosť ako je zabezpečenie bezpečného ubytovania, zdravotnú starostlivosť vrátane psychologickej pomoci a psychoterapie, sociálne a právne poradenstvo, duchovnú pomoc, rekvalifikačné kurzy a pomoc pri hľadaní zamestnania. Neodmysliteľnou súčasťou pri identifikovaní obetí je Národná linka pomoci obetiam obchodovaniu s ľuďmi 0800 800 818, ktorá je prevádzkovaná  vďaka podpore MVSR.