Viacnásobne napadnutie klientky projektu Rafael III | Slovenská katolícka charita


Viacnásobne napadnutie klientky projektu Rafael III

pridal: wp-dev | dátum: 7. septembra 2016 | kategória: Aktuality

Foto: SME

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa prostrednítcvom Projektu Rafael III. dlhodobo venuje integrácii osôb s medzinárodnou formou ochrany, ktoré zo svojej krajiny utiekli pred vojnou, náboženským prenasledovaním alebo inými hrozbami. V súčasnosti však stále viac pribúdajú negatívne reakcie vo forme slovných aj fyzických útokov. To pocítila aj naša klientka, ktorá sa rozhodla prehovoriť pred médiami.

Khadra Abdile pochádza zo Somálska. Na Slovensko prišla v roku 2013 spolu so svojim ročným synom. Od vypuknutia utečeneckej krízy sa jej život na Slovensku zmenil. Stala sa terčom viacerých útokov, o ktorých sa rozhodla prehovoriť do médií. Rozhovor s Khadrou uverejnil 6. septembra 2016 denník SME na svojej internetovej stránke. Súčasne bol uverejnený aj článok, ktorý poukazuje na potrebu prehodnotenia spôsobu, akým sa o utečencoch vyjadruje verejnosť i politici, či už na sociálnych sieťach alebo v médiách. Nenávistné prejavy už nezostávajú iba pri slovných napadnutiach. Vo viacerých prípadoch totižto nenávisť prerástla až do fyzických útokov.

„Nenávistné prejavy motivované rasovou, etnickou alebo náboženskou neznášanlivosťou nemajú miesto v krajine, ktorá je založená na princípoch a hodnotách demokracie, ochrany ľudských práv a tolerancie“, uviedol v tejto súvislosti generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Zároveň apeluje na všetkých verejných činiteľov, médiá, správcov sociálnych sietí, občiansky sektor, orgány činné v trestnom konaní a ďalších verejných aktérov aby podporovali, šírili a zdôrazňovali hodnoty tolerancie, vzájomného rešpektu, demokracie a významu ľudských práv.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.