Vianočné stretnutie klientov projektu Rafael v Žiline | Slovenská katolícka charita


Vianočné stretnutie klientov projektu Rafael v Žiline

pridal: wp-dev | dátum: 30. decembra 2015 | kategória: Aktuality

V utorok 22.decembra 2015 pripravili pracovníci Slovenskej katolíckej charity vianočné posedenie pre klientov projektu Rafael III v Žiline. Priateľské stretnutie bolo usporiadané pre migrantov s udeleným azylom alebo doplnkovou ochranou na Slovensku.

Stretnutie sa tešilo bohatej účasti klientov kancelárie v Žiline z rôznych krajín ako Irak, Sýria, Afganistan, Ukrajina, Uganda či Somálsko. Na vianočnom stole nechýbalo malé občerstvenie v podobe tradičných šalátov, ryby, koláčov či tradičných vianočných oblátok s medom.

Klientom boli predstavené slovenské tradície vianočných sviatkov, naše tradičné jedlá a priebeh štedrého večera. Klienti si mohli spoločne rozkrojiť jablko a povinšovať si všetko dobré do nového roka, ktorý bude pre každého určite novou výzvou.
Príjemnú atmosféru priateľského vianočného stretnutia dotvárali slovenské vianočné koledy, ale aj pesničky od interpretov z rôznych krajín.
Deti z organizácie R-ko pripravili vianočné darčeky pre najmenších za čo im patrí veľké ďakujem. Nezabudlo sa však ani na ostatných. Klienti projektu boli obdarovaní potravinovými balíčkami z celoslovenskej zbierky.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu 2945463097/1100, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.