Vianočný dar pre deti z detského domova na Ukrajine | Slovenská katolícka charita


Vianočný dar pre deti z detského domova na Ukrajine

pridal: wp-dev | dátum: 9. decembra 2015 | kategória: Aktuality

SKCH pomáha v rámci projektu Adopcia na diaľku® aj deťom na Ukrajine. V ukrajinskej dedinke Bortnyky spolupracujeme s chlapčenským detským domovom. Jeho základnými princípmi sú rodinná atmosféra, individuálny rozvoj každého dieťaťa a vzdelávanie. Finančné príspevky slovenských darcov znamenajú pre deti konkrétnu a efektívnu pomoc. Pošlite svoj vianočný dar ukrajinským deťom spolu s nami.

December, ty, my a ukrajinské deti

December je výnimočným obdobím. „Prináša“ Advent, sviatok svätého Mikuláša i Vianoce. A aj keď sa toto obdobie a sviatky každoročne opakujú, predsa sú vždy jedinečné. Aj tento december, môže byť jedinečný a výnimočný pre teba, no aj pre tých, ktorým sa rozhodneš pomôcť. Slovenská katolícka charita cez projekt Adopcia na diaľku® pomáha aj deťom v detskom domove na Ukrajine v dedinke Bortnyky. Koncom letných prázdnin sem prijali sedem nových chlapcov a dnes je tam spolu 34 deti. Chlapci sem prišli šesť až sedem roční. Je to pre nich nový začiatok a šanca na lepšie detstvo a lepší život, než mali doteraz. Je to pre nich aj začiatok v novej škole.

Zapoj sa a pomôž ich domovu alebo škole. Prečo?

Pomôcť im pri ich novom začiatku, môžeš aj ty. Podpor ich vzdelávanie, zázemie, zdravotnú či psychologickú starostlivosť a zlepší tak ich šance na uplatnenie sa v dospelosti a tým aj začlenenie sa do normálneho života. Škola, ktorá sa nachádza v areáli detského domova je prvým krokom na tejto ceste. Financovanie výučby musí však detský domov zabezpečiť sám. Niektorí chlapci prežili časť detstva na ulici. Niektorí v rodine, kde ich k vzdelávaniu nikto neviedol a často vyučovanie v škole vynechávali. Väčšina detí, ktoré do detského domova prídu, majú medzery v učive, či poruchy správania a potrebujú individuálny prístup, aby sa mohli postupne do vyučovacieho procesu zaradiť. Takéto podmienky však v obecnej škole nie sú a tak detský domov hľadá prostriedky aj na financovanie pedagógov, ktorí sa v týchto špecifických triedach v areáli detského domova deťom venujú. O deti sa starajú sociálni pracovníci, pedagógovia a tri krát v týždni prichádza aj zdravotná sestra. Starostlivosť zahŕňa aj praktickú stránku, akou je varenie či stráženie areálu. Komplexná starostlivosť zabezpečuje deťom kvalitu zázemia, ktoré tu získajú, no zároveň prináša aj najvyššie výdavky. Mesačne je to suma 1500 eur.

Zima, čísla a Ruslan Markiv

K najkritickejším obdobiam z hľadiska režijných nákladov patrí zima. Stúpajú náklady, keďže vykurovanie detského domova aj tried je v zime nevyhnutné. Ich mesačné výdavky na kúrenie sú 350 eur a na elektrinu 200 eur. Takisto sú vyššie aj náklady na stravu, nakoľko nie je možnosť dopestovať si zeleninu a ovocie tak, ako to robia v lete. Mesačne ich stojí strava 250 eur. Detský domov nie je štátnym zariadením, je domovom rodinného typu, a tak musia na jeho chod získavať finančné prostriedky sami. Ruslan Markiv musí kalkulovať každý mesiac, aby mohol zabezpečiť všetko, čo je na fungovanie detského domova, školy a živobytie detí nevyhnutné. Musí, lebo je riaditeľom detského domova a váha zodpovednosti za primeraný chod leží predovšetkým na jeho pleciach. Väčšine detí je zákonným zástupcom. Niektoré deti sú siroty alebo polosiroty, niektorým rodičom súd odobral rodičovské práva a zveril ich do jeho opatery. Aj to svedčí o tom, že príbeh takmer každého dieťa, ktoré tu žije, je taký ťažký, aký by naozaj nemalo mať žiadne dieťa.

Ako môžeš týmto deťom pomôcť ty?

Zlepšiť život detí, či podporiť ich vzdelávanie ako aj samotné fungovanie „miesta“, kde našli svoj nový domov, bezpečie, nádej na normálne detstvo, môžeš aj ty, zvlášť v tomto predvianočnom čase. Môžeš pomôcť tak, že článok budeš zdieľať na sociálnych sieťach, či pošleš odkaz na článok o detskom domove svojim známym. Detskému domovu je možné zaslať aj finančný dar. Príspevok môže byť jednorazový, alebo pravidelný v ľubovoľnej výške.Číslo bankového účtu je: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol 6306, alebo do správy pre príjemcu uveď „BORTNYKY“. Pri pravidelnom príspevku nám môžeš zaslať aj prihlášku PRIHLASKA_Ukrajina s tvojimi údajmi, pridelíme ti osobitný variabilný symbol a jeden krát ročne ti zašleme fotografiu detí a informácie, ako sa im v detskom domove darí. Práve pravidelný príspevok zlepší ich rozpočet a umožní pracovníkom domova skvalitňovať starostlivosť a rozvíjať aktivity, ktoré pre deti každodenne zabezpečujú. Prostriedky, ktoré pre nich vyzbierame, im zašleme začiatkom roka 2016, aby vďaka získaným financiám mohli, čo najefektívnejšie plánovať jednotlivé činnosti v novom roku. Za akúkoľvek formu pomoci všetkým podporovateľom a darcom v mene detí, pracovníkov detského domova aj nás, ďakujeme.

Ešte raz december, my všetci a ukrajinské deti

Práve december môžeme byť časom, keď si viac, ako inokedy, uvedomíme, že nie je samozrejmosť to, čo máme my: rodina, zázemie, mama, otec, krásne detstvo, ktoré som vďaka rodičom zažil, či ktoré dávam už ja svojim deťom, lieky, ktoré si môžem zabezpečiť, keď som chorý, primerané vzdelanie, rozvíjanie svojich talentov, práca, každý rok nádherný Štedrý večer, teplá izba, čisté šaty či posteľ, teplé jedlo, topánky, ligotavý stromček, pestré darčeky…. Nech sú aj Advent či Vianoce príležitosťou k vďačnosti za všetko, čo sme nezištne dostali. Ďakujme, lebo vďačný človek vidí viac. Vidí, že v jeho okolí sú ľudia, ktorí nedostali tak veľa, ako ja a preto sa vie s tým, čo dostal, podeliť. Čo dáva adventnému času a Vianociam hodnotu a jedinečnosť? Každý z nás. Sú časom, keď viac myslíme na svojich blízkych, priateľov, ľudí, ktorí sú nám vzácni, no aj na núdznych, ktorým sme ochotní pomôcť. Nech december, Advent a Vianoce, nie sú prázdnym sentimentom, pozlátkom, ktoré po sviatkoch odložíme, no nech sú pre nás všetkých časom, ktorý naplníme láskou a dobrom cez konkrétne skutky.

Kontaktná osoba: M. Borčíková, koordinátorka projektu Adopcia na diaľku® – Ukrajina, e-mail:adopcianadialku.ukrajina@charita.sk , web stránka www.adopcianadialku.sk .