Viete o niekom, kto potrebuje v Bratislave opatrovateľskú službu? Dajte nám o ňom vedieť | Slovenská katolícka charita


Viete o niekom, kto potrebuje v Bratislave opatrovateľskú službu? Dajte nám o ňom vedieť

pridal: charita | dátum: 8. novembra 2019 | kategória: sociálne

Do tímu Bratislavskej arcidiecéznej charity nedávno prijali dve nové opatrovateľky, pre ktoré hľadáme klientov na poldenné či celodenné opatrovanie v domácom prostredí.

Čo ponúkame

  • službu poskytujeme na 4 hodiny alebo 8 hodín za jeden deň/5-krát v týždni (od pondelka do piatka)
  • službu poskytujeme iba v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:30 hod., večer a víkendy nie
  • cena za hodinu opatrovateľskej služby je 4,50 eur, ak má klient posudok o odkázanosti na sociálnu službu (vybavuje sa na miestnom úrade), ak klient nemá posudok o odkázanosti, služba stojí 8,30 eur za hodinu
  • kvalifikované opatrovateľky klientovi pomáhajú napríklad s hygienou, obliekaním, polohovaním, v domácnosti, či klienta sprevádzajú na lekárske vyšetrenie, rozprávajú sa s ním alebo mu ponúkajú aj rôzne duchovné aktivity.

Kto sa môže prihlásiť

  • klient v Bratislave

Kontakt

Mgr. Margita Orichelová

+ 421 904 062 054 (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod.)

opatrovanie@charitaba.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk.