Víkend modlitieb za ukončenie novodobého otroctva a obchodovania s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Víkend modlitieb za ukončenie novodobého otroctva a obchodovania s ľuďmi

pridal: wp-dev | dátum: 10. januára 2013 | kategória: Aktuality

Jedná sa o ekumenickú iniciatívu rôznych kongregácií a cirkevných organizácií pôsobiacich na území USA, ktoré sa aj takouto formou snažia upriamiť pozornosť na tých, ktorým boli odňaté základné práva a slobody, ktorí sú len tovarom a zdrojom zisku, ktorí sa nemôžu vrátiť domov, k svojim rodinám.

Keďže obchod s ľuďmi stále prekvitá najmä na medzinárodnej úrovni, môžeme sa k danej iniciatíve pridať a aj takouto formou podporiť tých, ktorí sú často ďaleko za hranicami svojej krajiny vystavení neľudskému zaobchádzaniu, často bez nádeje na záchranu. Slovensko je stále prevažne za zdrojovú krajinu – a teda množstvo Slovákov bolo a je zneužívaných najmä v bohatších krajinách na rôzne účely. USA nevynímajúc!

Americký prezident Barack Obama vyhlásil január za Národný mesiac prevencie proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi. 11. január je v Spojených štátoch amerických Dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi od roku 2007. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie občanov a vnímavosť na nespočetné množstvo obetí obchodu s ľuďmi – trpiacich v USA i na celom svete. Veľkým problémom je najmä zneužívanie neplnoletých dievčat na prostitúciu, pričom v USA ich vek často nedosahuje ani 14 rokov.

Text: Karolína Tobiašová

Foto: www.weekendofprayer.net